Maks 35,5 timer i uka

Publisert Sist oppdatert

Maks 35,5 timer i uka

Hovedtariffavtalen sier at ansatte ikke skal jobbe mer enn 35,5 klokketimer i uka etter tidsomregning, hvis de har arbeid som oppfyller et av følgende vilkår:

  • arbeid som drives hovedsakelig om natten
  • skift og turnusarbeid som drives regelmessig på søn- og helgedager
  • arbeidstidsordninger som medfører at den enkelte arbeidstaker må arbeide minst hver tredje søndag

Det er nok at ett vilkår er tilstede. For kulepunkt 2 er det et vilkår at arbeidsplanen også omfatter regelmessig arbeid på helgedagene. For kulepunkt 3 er det kun som vilkår at den enkelte arbeider minst hver tredje søndag.