Lønn og regnskapssenter

Publisert Sist oppdatert

Alternativene som ble vurdert

Alternativ 0+

Lønn og regnskap organisert i nye politidistrikter.

 • Bemanningsbehov: 86 regnskapsmedarbeidere, 66 lønnsmedarbeidere
 • Reduksjon i bemanning: 46
 • Implementeringskostnad: 3,6 millioner
 • Omstillingskostnad: 12,2 millioner
 • Økt årlig driftskostnad: 1,06 millioner
 • Besparelse over 15 år: 388 millioner

Det er knyttet lav risiko til beregningene i denne løsningen.

Alternativ 1

Lønn og regnskap organisert i Politiets Fellestjenester (PFT) og lokalisert i nye politidistrikter.

 • Bemanningsbehov: 86 regnskapsmedarbeidere, 66 lønnsmedarbeidere
 • Reduksjon i bemanning: 46
 • Implementeringskostnad: 4,1 millioner
 • Omstillingskostnad: 12,2 millioner
 • Økt årlig driftskostnad: 1,7 millioner
 • Besparelse over 15 år: 378 millioner

Det er knyttet lav risiko til beregningene i denne løsningen.

Alternativ 2 - VALGT

Lønn og regnskap organisert i Politiets Fellestjenester (PFT) og lokalisert i sentral enhet.

 • Bemanningsbehov: 82 regnskapsmedarbeidere, 60 lønnsmedarbeidere
 • Reduksjon i bemanning: 56
 • Implementeringskostnad: 5,7 millioner
 • Omstillingskostnad (treårig): 15,2 millioner
 • Økt årlig driftskostnad: 3,55 millioner
 • Besparelse over 15 år: 439 millioner

Det er knyttet moderat risiko til beregningene i denne løsningen.