Leder mars

Publisert Sist oppdatert

Vi liker..

..politiets kvalitetsreform og at politifaget løftes fre gjennom faglig og teknologisk oppdatering av politiets etterfoskning. Bruk mer penger på modernisering, mindre på strukturendringer.

Vi liker ikke..

..at arbeidsgive uthuler politiansattes fritid ved å beregme kjøring til og fra oppdrag som noe annet enn arbeidstid. Vi håper Høyesterett nå ser at dette ligner vanlig patruljekjøring og skal beregnes som arbeidstid.