Krisepakke

Publisert Sist oppdatert

Bakgrunn:

  • I perioden 2006 til 2009 har regjeringen økt politibudsjettet med ca 2,3 milliarder kroner. Dersom kompensasjon for pris- og lønnsvekst trekkes fra, er økningen på ca 1,1 milliarder kroner.
  • I perioden 2006-2009 vil opptaket ved Politihøgskolen være på til sammen 1 776 studenter, 648 flere enn under den forrige regjering. Rekordhøyt opptak på Politihøgskolen, satsing på sivile stillinger og seniorpolitiske tiltak frigjør mer politikraft.
  • Utvidelse av DNA-registeret og sentral finansiering av DNA-prøver frigjør ressurser i det enkelte politidistrikt.
  • I år brukes 561 millioner kroner til nytt avlytningssikkert nødnett for beredskapsetatene. Dette vil gi økt trygghet for ansatte i politi- og lensmannsetaten og bidra til en mer effektiv ressursbruk.