KRÅD

Publisert Sist oppdatert

KRÅD:

  • Det kriminalitetsforebyggende råd.
  • Fyller 30 år i år.
  • KRÅDs oppgave er å bidra aktivt til en samordning av de ulike forebyggende tiltakene i kriminalpolitikken, og rådet har et særlig fokus rettet mot barn og unge.
  • KRÅD har innført en egen modell etter inspirasjon fra Danmark for samordning av lokale, kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT-modellen), som i dag brukes av nærmere 200 norske kommuner og bydeler i Oslo og Bergen.