Kontakt

Publisert Sist oppdatert

Hvordan ta kontakt:

  • Forbred deg praktisk og mentalt på samtalen
  • Ta initiativ, vis interesse og henvend deg. (vær forberedt på å bli imøtekommet eller avvist)
  • Håndhilsing. (ufarlig kroppskontakt, signaliserer respekt og er høytidelig)
  • Tilstrebe å få til likeverdig forhold. (Posisjon og makt bør tones ned den grad det er mulig og hensiktmessig)
  • Kommuniser og lytt aktivt ( det oppstår en gjensidig tilknytning).
  • At klienten eller brukeren opplever å bli sett, er godt grunnlag for å skape trygghet, tillit og en god relasjon.

Kilde | Orhan Emeci