Geografiske driftsenheter

Publisert Sist oppdatert

Geografiske driftsenheter i distriktene

  • Har ansvar for oppgavene innenfor et geografisk område. Leder og koordinerer ressursene ved de underlagte tjenestestedene.
  • Skal levere fullverdig polititjeneste, mens administrasjon, forvaltningsoppgaver og sivil rettspleie kan samles i politidistriktet.
  • Kan omfatte flere lensmannskontorer og politistasjoner.
  • Har ansvar for at det er tilstrekkelig vakt og patruljeberedskap i driftsenheten
  • Skal sørge for at polititjenesten er forankret i en forebyggende strategi.
  • Kan, ved at de har kontroll over ressursene i underliggende enheter, omdisponere ressurser internt eller eksternt i distriktet.
  • Det meste av tjenesteproduksjonen og publikumskontakten i politidistriktet ivaretas ved tjenestestedene i den geografiske driftsenheten.
  • Spesialistoppgaver som skal ivaretas i den geografiske driftsenheten, kan sentraliseres til ett eller flere steder i den geografiske driftsenheten.

Kilde: Politidirektoratet