Fem komponenter for forutseende politiarbeid

Publisert Sist oppdatert

Fem komponenter

Mark Cleverly mener disse fem punktene er vesentlige for forutseende politiarbeid:

1. Tilgang til informasjon
Mer informasjon fra flere kilder, som for eksempel offentlige etater eller private selskaper. Dette kan være tekst, databaser eller video.

2. Kvalitetsjekket informasjon
Når informasjonen er tilgjengelig, må den kvalitetsjekkes, så den er til å stole på. Det kan for eksempel handle om at et navn er riktig stavet.

3. Fordeling av informasjon
Kvalitetsjekket og informasjon fordeles til patruljer i tjeneste. Informasjonen må være relevant og oppdatert for den enkelte.

4. Analysering av «big data»
Store mengder informasjon - «big data» - analyseres og tolkes fortløpende, for å forutse hvor og når forskjellige kriminelle handlinger kan skje.

5. Helhetlig samarbeid
Alle må vite hva trusselbildet er, hvor ressursene befinner seg, og hvordan de best kan forflyttes. Dette må skje i sanntid.