Dommen

Publisert Sist oppdatert

Dommen

  • Kvinnen ble den 4.mai i Stavanger tingrett idømt to år og seks måneder ubetinget fengselsstraff.
  • Det mest alvorlige er Straffelovens §§ 229 (legemsbeskadigelse), 232 (særlig farlig redskap), 127(vold mot offentlig tjenestemann) og 227 (trusler).
  • Samtidig ble de fire politifolkene hver tilkjent 75.000 kroner i oppreisningserstatning.
  • Dommen er rettskraftig.

Vilkår for bistandsadvokat

  • Det formelle grunnlaget finnes iStraffeprosesslovens § 107a
  • Der heter det at «retten kan oppnevnebistandsadvokat i […]tilfeller der sakens art og alvor, hensynet til de berørte eller andre særligeforhold tilsier at det er behov for advokat. Hvis man mener vilkårene for åbegjære bistandsadvokat er oppfylt, må enten politidistriktet eller den enkeltetjenestemann tar kontakt med en advokat. Advokaten tar selv kontakt med retten,og ber om å bli oppnevnt som bistandsadvokat. Hvis bistandsadvokat bliroppnevnt av retten, dekkes utgiftene av Staten».