Datalagringsdirektivet

Publisert Sist oppdatert

Fakta

  • Datalagringsdirektivet ble vedtatt av EU 15. mars 2006.
  • Direktivet pålegger lagring av trafikkdata for e-post, ulike typer telefoni og Internett-tilgang.
  • Identiteter og tidspunkter for kommunikasjonen, samt lokaliseringsdata for mobil kommunikasjon, skal lagres. Kommunikasjonens bestemmelsessted (endepunkt) skal lagres for e-post og telefoni, men ikke for internettilgang, jf. art 5 nr 1 litra b.
  • Data som røper innholdet i kommunikasjonen skal ikke lagres, jf. art 5 nr 2.