Årlig fysisk test

Publisert Sist oppdatert

Testkrav i forsvaret

Innen 15.12. hvert år skal alt befal testes i fysisk form. Befal over 50 år gjennomfører prøver på lik linje med øvrig personell, men uten tidskrav. Alder regnes pr 1. januar i prøveåret. Det er mulig å prøve flere ganger, beste resultat benyttes.

Testgruppe A

Består av øvelser med karakterskalaer - for å gi indirekte mål på befalets aerobe kapasitet.

Øvelser:

3000 m løp

500 m frisvømming

500 m brystsvømming

10 km ski klassisk

20 km sykling

Testgruppe B

Fysisk krevende militære ferdighetsmerker teller som årlig fysisk prøve. Bestått merkeprøve gir karakter 4. Merkeprøver som tilfredsstiller kravet er:

Øvelser:

Marsjmerket

Mil femkampmerket

Mil skimerket

Infanterimerket

Feltidrettsmerket

Skiskyttermerket

Nijmegenmedaljen

Består man kravene til 2 eller flere merkeprøver gis karakter 6.

Testgruppe C

Vil ikke måle fysisk kapasitet slik som testgruppe A, men aksepteres som bestått minstekrav i fysisk skikkethet (karakter 2)

Øvelser:

15 km gang (Innenfor tidskrav)

Store havhesten

Idrettsmerket

Personell plikter å fremstille seg til årlig fysisk prøve. Gjennomført fysisk prøve skal være et absolutt krav for å bli vurdert opp mot ny stilling og for å kunne gis opprykk i grad. Årlig fysisk prøve må være bestått for å bli kvalifisert for internasjonal tjeneste.