Sivilister og politi etterforsker sammen

Kriminalteknisk avdeling i Hordaland politidistrikt har rekruttert digitale etterforskere fra samme universitet som James Bonds MI6.

Publisert Sist oppdatert

– Med en annen bakgrunn enn politiutdanning ser de ting fra en annen synsvinkel. Vi kunne ikke gjort et bedre valg enn disse to. Siden de er spesialutdannede etterforskere begynte de å produsere allerede etter 2-3 dager, sier leder for avdelingen, Per Slaatten.

Det var i oktober at Slaatten fikk sine to første sivilister inn som etterforskere på kriminalteknisk avdeling. Jan Christian Stødle og Morten Lossius Lie hadde i tre år studert det som på norsk kalles digital etterforskning på Glamorgan Universitet i Wales. Et universitet som har uteksaminert folk til britiske Secret Intelligens Service (MI6).

– Mange vi studerte med har endt opp med å drifte IT-systemer istedenfor å drive med etterforskning og IT-sikkerhet som vi er utdannet til. Her føler vi at vi får brukt akkurat det vi har lært på skolen, sier Jan Christian Stødle, seniorkonsulent og spesialetterforsker.

Politiforum møter dem på kontoret hvor de sitter sammen med tre andre politi­utdannede spesialister i digital etter­forskning. Kriminalteknisk avdeling består totalt av 15-16 politiutdannede kriminalteknikere. Som de eneste sivile på avdelingen, føler de seg likevel, som en del av gjengen.

– Vi har blitt fantastisk tatt imot her. At vi har forskjellig kompetanse tror jeg bare er en fordel. Mens vi lærer metodene de politiutdannede har opparbeidet gjennom lang erfaring og fra Politihøg­skolen, så stiller vi med spesialistkompetansen og kunnskapen om de siste trendene. Dette er et fag i rivende utvikling og jeg tror universitets­utdannelsen gjør oss godt rustet til å følge med på utviklingen, sier Stødle.

Digitale detektiver

Han sitter bak PC’en hvor han henter ut bilder og tegninger knyttet opp til en sak som gjelder overgrep av barn. Utenom bilder er telefonlogger, e-poster eller internett-chatter de vanligste digitale sporene Stødle og Lossius Lie henter ut fra harddisker.

Men, jobben innebærer imidlertid mye mer enn å bare hente ut informasjon. Langt mer utfordrende kan det være å stadfeste hvem som har lagt inn sporene og når dette har skjedd.

– Tidfesting av informasjon kan være noe av det mest krevende vi driver med. Det innebærer skikkelig detektivarbeid, sier Lossius Lie.

Et detektivarbeid de klarer helt fint ut Politihøgskolen, mener sjefen.

– Selv om disse guttene mangler politi-tenking, som er en udefi­nert kompetanse man får gjennom politiutdannelsen, så savner jeg ikke at de har Politihøgskolen. Jeg tror heller den spesialkompe­tansen de sitter på gjør oss som etterforskningsenhet enda bedre, sier Slaatten.

Han er derfor svært positiv til den satsingen politidirektør Ingelin Killengreen har gitt uttrykk for at hun ønsker å gjøre på sivile.

– Jeg tror det neste som kommer er sivile kriminal-teknikere. USA har hatt dette i mange år. Å få inn spesialkompetanse på etter­forskning tror jeg kan være positivt fordi vi vil få kompetanse som utfyller hverandre, sier Slaatten, som bare har en bekymring i forhold til flere sivile i politiet.

– Det er ikke tvil om at kompetansen til Jan Christian og Morten er veldig attraktiv også hos banker og hos forsikringsselskaper. Skal vi beholde dem må vi kunne tilby dem konkurransedyktig lønn og påfyll av kompetanse, sier han.

Powered by Labrador CMS