Narkotikapolitiet bør tåle saklig kritikk

«De bør avstå fra å bruke illustrasjoner som knytter reformen til truende salgssituasjoner», skriver Kenneth Archtander Johansen, daglig leder i RIO.

Publisert

Lederen for Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF), Jan Erik Bresil, bommer i sitt tilsvar på min kronikk. Ifølge ham er rusfeltet preget av harde fronter og ufine metoder som får fortvilte foreldre, politifolk og helsepersonell til å trekke seg fra debatten på grunn av voldsomme personangrep. Dette fører til at mange gode innspill, synsvinkler og kompetanse går tapt.

Han skriver at RIO lenge har vært en konstruktiv deltager i debatten og at vi til tross for uenigheter har diskutert sak og ikke person. Kritikk av NNPF sin kampanje i forbindelse med Utlendingsdirektoratet (UDI) sitt høringssvar er ifølge Bresil grove og oppkonstruerte anklager. 

LES OGSÅ: La oss diskutere sak, ikke angripe meningsmotstandere

Kritikk av NNPFs virkemiddelbruk er ikke personangrep som gjør at fortvilte pårørende ikke tør delta i debatten. Maktpersoner som søker offentligheten og jobber for å påvirke politikk som har store økonomiske og menneskelige konsekvenser for utsatte grupper, bør underlegges kritikk. For det er kritikk av nettopp den politikken NNPF fronter som har ført til at vi står foran en viktig sosialpolitisk reform. Den norske rusreformen som handler om å gå fra straff til hjelp er avkriminalisering av bruk og besittelse til eget bruk. Dette er anbefalt av blant annet Verdens Helseorganisasjon, FNs hovedstyre for koordinering, og FNs høykommissær for menneskerettigheter.

Det er NNPF imot, og det skal vi akseptere. De bør uansett avstå fra å bruke illustrasjoner som knytter reformen til truende salgssituasjoner. Det vil etter reformen fortsatt være straffbart å selge illegale rusmidler. I denne saken fikk dere kritikk fordi dere brukte et bilde av en mann som står med en pose med kokain i hånden og ser i retning av en kvinne som går alene. Bildet var en illustrasjon dere brukte til høringssvaret til UDI som skriver at avkriminalisering av befatning med mindre mengder illegale rusmidler til eget bruk vil gjøre det vanskeligere å utvise utlendinger uten oppholdstillatelse. 

Dere knytter med denne virkemiddelbruken en truende salgssituasjon og utvisning av utlendinger til en reform som handler om avkriminalisering av innehav og erverv til egen bruk, og bruk. Det stigmatiserer brukerne. Og det stigmatiserer brukere som er utlendinger. Som nevnt, så blir dette ekstra alvorlig ettersom NNPF sine medlemmer er politifolk som i sin tur er de som utøver makt mot de personene dere stigmatiserer. Å påpeke det er ikke personangrep, men saklig kritikk. 

LES OGSÅ: Som politimester må jeg advare mot konsekvensene av reformen