– Jeg er lensmann på et lite lensmannskontor og jeg kan ikke fatte at kontorer med to til tre ansatte har noen fremtid

Skriver lensmannen i Averøy.

Publisert

Innlegget er en respons på Politiforums intervju med Senterpartiet.

Jeg er for tiden lensmann på et lite kontor. To ansatte. Kontorstedet er per i dag i Eide, og ikke i Averøy der jeg egentlig er lensmann. Jeg er midlertidig ansatt som lensmann, og har min faste stilling ved Molde politistasjon.

Jeg kan ikke med mine beste evner fatte at lensmannskontor med to til tre ansatte har noen fremtid. Ikke er de til noen form for sikkerhet for innbyggerne, til det er det ikke tilstrekkelig med operativt personell. Deter altså en falsk trygghet, slik det er i dag.

Det som er faktum er at det har vært slik i mange år, også da Senterpartiet satt i regjering.

Det som skjer i dag er at disse små lensmannskontorene blir reformert bort. For de som er ansatt på disse kontorene må det være til det beste. Er det for få ansatte blir du raskt utdatert. Det er vanskelig å følge opp det som ellers skjer i distriktet. I tillegg vil det i praksis være helt umulig å få rekruttert til nye stillinger. Unge lovende konstabler, både han og hun, vil leve politilivet. Det gjøres nok best et sted der de får brukt sitt pågangsmot – og operativitet. Det er garantert ikke på små lensmannskontorer.

Sikkerheten til de som jobber ved små lensmannskontorer kan man også diskutere. HMS er nærmest fraværende på mange av de små lensmannskontorene, der publikum kommer rett inn i en åpen skranke, uten noen form for sikkerhet for de ansatte. NAV har bedre sikkerhet.

Jeg mener og tror at mange av de små kontorene får bedre miljøer av å bli satt sammen til litt større enheter. Da mener jeg IKKE at alt skal til byene, men flere mindre lensmannskontorer kan meget godt bli slått sammen til større enheter.

En annen side ved saken er at små lensmannskontorer i små kommuner får for tette bånd og relasjoner til innbyggere. Det kan man vel trygt si blir i det mest usunne laget for alle, særlig lensmannen. Det kan, faktisk, i realiteten bli vanskelig å håndtere alle likt. Det er usunt.

Innlegget ble først publisert som en kommentar på Politiforums Facebook-side.

Powered by Labrador CMS