DEBATTINNLEGG

Forby medlemskap i losjer for politiansatte

Nå er tiden inne for en ekstern granskning av knytningene mellom politiansatte og såkalte «hemmelige brorskap».

Publisert Sist oppdatert

Dette er en meningsytring. Innholdet gir uttrykk for forfatterens holdning.

De siste dagers avsløringer i VG om hvordan en kollega i Oslo politidistrikt har blitt behandlet, etter å ha varslet om både straffbare og kritikkverdige forhold, er vond lesning.

Ikke bare for de utenfor, men like mye for oss som tilhører politietaten.

Dessverre er ikke dette spesielt overraskende, selv om man hadde et håp om at vi hadde lært av tidligere skjebnesvangre feil og dårlig personalbehandling når modige kollegaer rettmessig varsler om noe som ikke tåler dagens lys.

I tillegg kommer det frem et annet viktig aspekt i kjølevannet av dette, og det er politiansattes medlemskap i ulike losjer. Dette er et tema som tidligere har vært tatt opp flere ganger, uten at det blir tatt tak i.

Nå er tiden inne for en ekstern granskning av knytningene mellom politiansatte og såkalte «hemmelige brorskap».

Disse medlemskapene utfordrer nemlig rettssikkerheten, og er i strid med viktige etiske retningslinjer i politiet som integritet, habilitet og åpenhet. Det må kartlegges hvor stort omfang dette er, og dernest vurdere å lage et regelverk som forbyr slike medlemskap.

Viktigheten av dette ble underbygd i medias fremstilling fra nevnte historie i Oslo politidistrikt hvor det kom frem at kameratskapet mellom losjemedlemmer innebærer en «forpliktelse» om å hjelpe sine «edsvorne brødre».

Når man da også vet at flere av disse losjene er lukket for omgivelsene, at medlemskap innebærer sterke troskap- og taushetsplikter samt bruk av lojalitetssymboler, så er det uforståelig at slike medlemskap kan være tillatt for politiansatte.

Her står politiets omdømme på spill.

Her står politiets omdømme på spill. Etaten er avhengig av tillit i befolkningen, og har ikke råd til å bli assosiert med «undergrunnsmiljøer» preget av hemmelighold, skjulte agendaer og kameraderi.

Powered by Labrador CMS