SKARPSKODD: E-læringen omfatter komplette demonstrasjoner av godkjenningsprøvene for pistol (V1) og maskinpistol (V2). Her er forfatteren i aksjon i en av videoene fra opplæringen.
SKARPSKODD: E-læringen omfatter komplette demonstrasjoner av godkjenningsprøvene for pistol (V1) og maskinpistol (V2). Her er forfatteren i aksjon i en av videoene fra opplæringen.

E-læring som ressurs til operativ trening: Våpentjeneste i politiet

Politihøgskolens e-læringen er ment som et tillegg som den enkelte kan benytte seg av når som helst, og etter individuelle behov.

Publisert

Operativ seksjon ved Politihøgskolens (PHS) avdeling for etter- og videreutdanning er ansvarlig for faglig utvikling av de operative fagområdene i politiet, og avholder blant annet operative kurs for innsatspersonell og studenter.

Innen våpentjeneste har kursdeltakere mange ganger spurt etter undervisningsmateriale i form av lesestoff og film. Det siste har ikke eksistert, men vi har sett fordelene av å kunne tilby slikt materiale. Derfor har vi nå utviklet en e-læring innen våpentjeneste.

Sondre Wold.
Sondre Wold.

Det har vært ønskelig å finne en læringsplattform som er sikker og lett tilgjengelig for alle i politiet, både studenter og innsatspersonell. Ledere som ikke er innsatspersonell kan også få et nyttig innblikk i hva mannskapene skal beherske av basisferdigheter, og hvorfor.

Valg av plattform falt på politiets nye digitale læringsportal «ransel». Etter innlogging med brukernavn og passord finner du e-læringen under «Kurskatalog e-læring», melder deg på «Våpentjeneste i politiet», og får umiddelbart tilgang til ressursen. Løsningen kan benyttes både på telefon, nettbrett og PC.

E-læringens overordnede mål er at deltakere på sentrale og lokale kurs skal møte bedre forberedt teoretisk og mentalt, og dermed oppnå økt læringsutbytte i den praktiske treningen i form av både kunnskap, ferdigheter og forståelse.

Basisferdighetene, som er grunnlaget i all trening, vil være mer gjenkjennelige når de presenteres på kurs. Sammen med forkunnskapene, vil dette frigjøre mental kapasitet. Mentalt overskudd er gunstig for praktisk læring.

Det er lagt vekt på å begrunne valgene av teknikker og prosedyrer for at du skal forstå hensikten med å gjøre det på nettopp denne måten. Forståelse for valgene er isolert sett kanskje ikke viktig for å oppnå gode ferdigheter, men vi mener det er langt mer motiverende å trene målrettet på noe man forstår hensikten med.

E-læringen er delt inn i følgende kapitler:

  • Introduksjon
  • Sikkerhetsreglene
  • Terminologi
  • Mental innstilling og trening
  • Syn og sikter
  • Pistol – teknisk og praktisk del
  • Maskinpistol – teknisk og praktisk del
Skjermdump fra en av opplæringsvideoene.
Skjermdump fra en av opplæringsvideoene.

Sikkerhetsreglene blir forklart og utdypet, utvalgte faguttrykk/begreper likedan. Siden det er viktig å gå til trening med hensiktsmessig mental innstilling er dette også tatt inn som et tema i e-læringen. Her kan du lese om mental beredskap, stressreaksjoner og effekter, stressforebyggende og -reduserende tiltak, visualisering og programmering, grensesprengning og kontroll i treningen. Det inngår også et kapittel som tar for seg problemstillinger knyttet til synet vårt, og ulike sikteteknikker med ulike sikter.

Til slutt tar e-læringen for seg de to våpnene pistol og maskinpistol, med en teknisk og en praktisk del for hvert våpen. De tekniske delene omhandler teknisk data, betegnelser på bestanddeler, virkemåte og vedlikehold. De praktiske delene omhandler håndgrep, prosedyrer og teknikker for hvert våpen. Dette demonstreres i korte filmer, og forklares og begrunnes i tekst. Komplette demonstrasjoner av godkjenningsprøvene vises også.

Vi opplever gjennom dialog med våre kursdeltakere, og ved besøk i politidistriktene, at graden av tid til praktisk egentrening kan variere. Noen uttrykker bekymring for å innarbeide feil teknikker, og lar derfor heller være å trene på egenhånd. Det er uheldig siden det kan gå en stund mellom hver organiserte trening. Da mener vi det vil være nyttig å kunne studere film og tekst, og benytte det som støtte også mens du trener.

E-læringen er ikke ment som en erstatning for operativ trening, men et tillegg som den enkelte kan benytte seg av når som helst, og etter individuelle behov.

E-læringen er ikke ment som en erstatning for operativ trening, men et tillegg som den enkelte kan benytte seg av når som helst, og etter individuelle behov. B2-studenten som kanskje aldri har håndtert våpen før, kan ha glede av å studere materialet inngående i forkant av sitt første operative kurs, mens den erfarne instruktøren kan benytte e-læringen som kvalitetssikring av detaljer.

I Stavern samarbeider operativ seksjon og bacheloravdelingen nå også om et forskningsprosjekt for å se på hvilke effekter en slik e-læring kan ha. Frivillige studenter i B3 har gjennom de siste fem månedene blant annet blitt testet i våpenferdigheter. Det gjenstår nå å analysere funnene.

Vi mener denne e-læringen kan bli nyttig for deg. Stå på!