I det ferdige resultatet er nærmest ingenting lyttet til. Hva er poenget med å hente innspill da?

Dette var en dårlig inngang til 2020. Dersom involvering av ansatte og medbestemmelse skal ha en verdi, må vi oppleve at vi blir sett og hørt, skriver PF Sør-Øst.

Publisert

«Tusen takk for innsatsen, og god sommer!!!»

Dette er en ganske kjent hilsen for mange i politi-Norge, men for oss i Sør-Øst er dette en hilsen med en viss bismak. Politimesteren har bestemt seg for hvilke prinsipper som er riktig å følge for å utnytte sine operative mest mulig gjennom sommeren.

Det er PF som fagforening utrolig skuffet over, både løsningen som er valgt, og i den opplevelsen av utnyttelse som legges på våre medlemmer. Vi vil bli møtt med at «ordningen er innenfor lovverket» og at den er begrunnet med «en tanke om best mulig HMS for hver enkelt». 

Problemet er at denne begrunnelsen ikke gir mening hos våre medlemmer! Hyppig helgefrekvens, lang ferieavviklingsperiode som strekker seg utenfor skoleferien, korte vaktsett og tidlige oppmøter oppleves som en dårlig løsning! Den er også dårlig forankret, og da skal du være litt av en selger for at noen skal kjøpe en slik begrunnelse. 

Med lovnader om en god prosess, har vi hentet inn tilbakemeldinger og innspill fra hele organisasjonen, og presentert både skriftlig og muntlig for politimesteren.

I det ferdige resultatet er nærmest ingenting lyttet til - de ansattes stemme blir ikke tatt på alvor! Hva er poenget med å hente innspill da? Hvor ligger intensjonen om en «god prosess» når konklusjonen man lander på er sendt ut til lederne som et «forslag» flere uker i forveien? Forslagene medlemmene våre spilte inn har ikke engang blitt regnet på!

Fremover skal det motiveres til ekstraordinær innsats idet distriktet skal skrelle av 100 millioner i kostnader for kommende år. «Kostnader» som vi vet både har et navn, en stilling og ett sett med oppgaver, men ikke en fremtid i politidistriktet.

De oppgavene må noen andre ta, i tillegg til sine egne.

Dessverre er det ikke politimesteren som skal motivere sine medarbeidere til denne innsatsen, det er det avsnittsledere og seksjonsledere som skal gjøre. Flere av dem vi har fått tilbakemelding fra, er like fortvilte som oss tillitsvalgte. Ribbet for goder og belønningsmidler, skal de sørge for at ansattmassen leverer som aldri før.

Dette var en dårlig inngang til 2020. Dersom involvering av ansatte og medbestemmelse skal ha en verdi, må vi oppleve at vi blir sett og hørt. En viktig faktor for motivasjon og ekstra innsats, er opplevelsen av å bli sett og hørt. Det er skuffende at ikke politimesteren legger vekt på denne sammenhengen. 

LES OGSÅ: Hver tredje helg er nok!