Sigve Bolstad, leder i Politiets Fellesforbund, mener staten ikke har utført sin plikt til å involvere berørte parter i bestemmelsen om hvor nedtrekket skal skje.

Kutt i studenttallet ved PHS: Regjeringen må sette på «pauseknappen»

- Vi er sterkt kritiske til manglende prosesser i denne sammenhengen, skriver PF-leder Sigve Bolstad, om regjeringens beslutning om kutt i antall politistudenter i Oslo.

Publisert

I forslaget til statsbudsjett for 2020 skriver regjeringen at opptaket til politihøgskolen skal reduseres til omtrent 400 studenter og at nedtrekket skal tas ved Politihøgskolen i Oslo

Nedtrekket av studenter ved Politihøgskolen er det andre på få år. I 2018 ble opptaket tatt ned fra 720 til 550 og nå blir det ytterligere redusert. Politiets Fellesforbund mener at konsekvensene av dette ikke er (godt nok) utredet og det er ikke gitt nærmere begrunnelse for denne beslutningen. 

Politiets Fellesforbund er sterkt kritiske til manglende prosesser i denne sammenheng.

Vi mener staten ikke har utført sin plikt til å involvere berørte parter i bestemmelsen om hvor nedtrekket skal skje - slik det beskrives i Hovedavtalen og «Instruks om utredning av statlige tiltak (utredningsinstruksen) 19.2.2016». 

LES OGSÅ: - Sjokkstemning ved Politihøgskolen i Oslo

I forarbeidet til en såpass inngripende prosess, må det gjøres vurderinger om hvordan medbestemmelsen ivaretas, samt i hvilken grad beslutningene er i tråd med politihøgskolens status som høgskole, høgskolestyrets autonomi og en høgskoles krav til fri og uavhengige rolle. 

Politiets Fellesforbund mener regjeringen må sette «pauseknappen» på og ikke ta en forhastet beslutning i en så omfattende sak som redusering av opptaket på Politihøgskolen. Det må gjennomføres grundige prosesser i samarbeid med berørte parter - før endelig beslutning tas. 

LES OGSÅ: PHS-styret slår tilbake mot politisk styring

Powered by Labrador CMS