Norsk Narkotikapolitiforening bør slutte med propaganda på rusfeltet

«Det er svært uheldig at NNPF bruker virkemidler som spiller på fremmedfrykt for å støtte krigen mot narkotika», skriver Kenneth Archtander Johansen, daglig leder i Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon.

Publisert

Bakgrunnen for dette debattinnlegget er en kampanje NNPF delte på Facebook 24. april. Foreningen oppgir å ha ca. 3600 medlemmer fra Politiet, Påtalemyndigheten, Kriminalomsorgen og Forsvaret.

Bildet viser en mann som står med ryggen til kamera og holder en pose med hvitt pulver i hånden. Han ser i retning av en kvinne som går alene på gangveien. Nederst i bildet står NNPF sitt slagord «Bry deg. Si nei til narkotika».

Kenneth Archtander Johansen, leder av Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO).
Kenneth Archtander Johansen, leder av Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO).

Bildet er et virkemiddel i en kampanje NNPF har i forbindelse med høringsrunden til Rusreformutvalgets forslag til reform. Kampanjen består i at NNPF legger ut høringssvar som understøtter deres syn i å ikke avkriminalisere bruk og besittelse av illegale rusmidler. I denne statusen viser NNPF til Utlendingsdirektoratet (UDI) sitt høringssvar til Rusreformutvalgets NOU 2019:26 Rusreform – fra straff til hjelp.

Ifølge UDI gjør straffbarheten av befatning med små mengder illegale rusmidler det enkelt å utvise utlendinger uten oppholdstillatelse. Imidlertid er det salg som vurderes som skjerpende og trolig det UDI er opptatt av. Men siden salg angivelig ikke lett lar seg bevise, benyttes bruk- og besittelsesaker til utvisninger.

 
 

NNPF illustrer dermed høringssvaret som går på utlendinger uten oppholdstillatelse, med bildet av en selger som står med posen sin med kokain. I bildeserien som NNPF har brukt i andre innlegg er selgeren avbildet ved en skatepark der han ser på barn som leker. Felles for bildene er at det skapes følelsesmessige inntrykk av truende situasjoner forbundet med salg av illegale rusmidler. Samlet fremstår dette som propaganda som vrir fokuset vekk fra at rusreformen handler om avkriminalisering av bruk og besittelse og avstigmatisering av brukere, til å handle om truende salgssituasjoner. Salg vil være straffbart også etter utvalgets modell. Med eller uten intensjoner spiller dessuten kampanjen på fremmedfrykt der den reduserer utlendinger i besittelse av et rusmiddel til mannlige selgere som bør utvises raskt fra Norge. 

LES OGSÅ: NNPF svarer: La oss diskutere sak, ikke angripe meningsmotstandere

Som leder for en brukerorganisasjon kan jeg ikke akseptere propaganda som retter seg mot minoriteter som bruker rusmidler. De har fra før lite tillit til tiltaksapparat og ordensmaktene. Ungdom fra områder i Oslo med høy minoritetsandel blir for eksempel systematisk mer straffeforfulgt enn ungdom fra majoritetsområder. Det finnes like mange grunner til at personer med minoritetsbakgrunn bruker rusmidler som at personer med majoritetsbakgrunn gjør det.

 
 

NNPF sin kampanje for fortsatt straff bruker virkemidler som kan bidra til å forsterke den fremmedgjøringen og utstøtelsen som minoriteter med rusutfordringer opplever i samfunnet vårt. Derfor er det særlig skjerpende at det er en forening med medlemmer fra politi og påtalemyndighetene som står bak kampanjen. 

LES OGSÅ: Medlem av rusreformutvalget: - Frykter færre ungdommer får hjelp

Powered by Labrador CMS