Forbundsleder Sigve Bolstad i Politiets Fellesforbund.

Sigve sier:

Et hektisk politiår på hell

Da nærmer atter et år seg slutten, og for politiet og Politiets Fellesforbund sin del har det vært et svært hektisk år.

Publisert

Da statsbudsjettet for året ble lagt frem i oktober 2018 så vi at det ville bli et trangt år økonomisk for landets politidistrikter og særorgan, og dette har selvsagt ført til mange tunge tak for dere ansatte i Politi-Norge. Vi har fått tilbakemeldinger om stor arbeidsbelastning, at man ikke strekker til og en følelse av resignasjon. At ansatte er så slitne og frustrert over situasjonen at de gråter på jobb.

Dette mener vi er en helt uholdbar situasjon, og dere kan være helt trygge på at vi har og kommer til å fortsette med å benytte enhver mulighet vi har til å synliggjøre den situasjonen dere nå står i.

Det blir svært spennende å se hva som kommer i den nye stortingsmeldingen om politireformen. Justisminister Jøran Kallmyr har sagt at det vil komme endringer og at han vil ta tak i mye av det Politiets Fellesforbund har påpekt at ikke fungerer med reformen slik det er i dag. Jeg har skyhøye forventninger til innholdet i stortingsmeldingen – og forventer at det bidrar til en bedre arbeidshverdag for dere.

En undersøkelse Politiets Fellesforbund gjennomførte på vegne av VG viser at omlag én av tre ansatte i politiet har opplevd ubehagelige hendelser etter arbeidstid, enten mot seg selv eller sin familie, som de mener er knyttet til jobben som politiansatt. Jeg må si jeg ble overrasket over at omfanget av dette problemet er så stort. Hvis denne utviklingen får fortsette, er vi på grensen til å få et demokratisk problem.

Jeg har skyhøye forventninger til innholdet i stortingsmeldingen, og forventer at det bidrar til en bedre arbeids-hverdag for dere.

Politiets Fellesforbund har flere ganger tatt opp problemet med Politidirektoratet, etter vårt landsmøtevedtak i 2016, som omhandler anonymisering av tjenestepersoner. Jeg mener denne undersøkelsen viser at det er viktig at arbeidsgiver nå får fortgang i arbeidet rundt dette, og sørger for at de ansattes anonymitet ivaretas på en langt bedre måte enn det gjør i dag.

Selv om det har vært et hektisk år for oss i Politiets Fellesforbund, vil jeg også si at det å få være med å utgjøre en forskjell for dere er verdens beste oppgave å ha. Derfor betyr det veldig mye for oss sentralt også når vi får gjennomslag som vil ha direkte betydning for hver og en ansatt i etaten.

Tidligere denne måneden, etter en lang prosess med iherdig jobbing på flere nivåer, med forhandlingssjef Roar Fosse i spissen, kunne vi feire at nye og enklere kompetansekriterier trer i kraft etter nyttår. Det var et viktig mål for Politiets Fellesforbund at opprykkene skulle bli automatiske, og dette har vi blitt hørt på av arbeidsgiver. Endringene av kompetansekriteriene er første steg i et arbeid knyttet til å utvikle karriereløp innen etterforskning, i henhold til etterforskningsløftet, og vi vil nå gå i gang med å se på øvrige stillingskoder.

16. desember arrangerte Politiets Fellesforbund en markering utenfor Stortinget for å markere vår misnøye med at regjeringen har overstyrt høgskolestyret ved Politihøgskolen sin avgjørelse når det gjelder nedtrekket ved skolen. Hvor mange studenter som skal gå på Politihøgskolen og hvor nedtrekket tas er ikke en tematikk Politiets Fellesforbund skal gi noen anbefalinger rundt, men det var viktig for oss å vise at vi mener regjeringen har gått utover sitt mandat når de setter høyskolestyret sin autonomi til side.

Regjeringen sier målet om 2 per 1000 vil nås i løpet av 2020, men ifølge våre tall mangler det hele 1300 politifolk i distriktene for å nå 2 per 1000. Vi mener derfor regjeringen burde trykke på pauseknappen og gjøre en grundig vurdering av situasjonen før de iverksetter nedtrekk ved PHS, og ikke minst la vurderingene rundt et nedtrekk tas hos de som faglig vet best, nemlig styret ved høgskolen.

Vår mangeårige og prisvinnende redaktør i Politiforum, Ole Martin Mortvedt, gikk av med pensjon 22. november. Ole Martin har gjort en enestående jobb med Politiforum, og løftet bladet til å bli det viktige fagbladet det er i dag. Politiets Fellesforbund ønsker ham lykke til i pensjonistenes rekker.

Til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke dere alle for innsatsen i året som har gått. Nå håper jeg dere får en fin og fredfylt juletid. Til de av dere som skal jobbe i jula; tusen takk og god vakt.

Riktig God jul ønskes dere alle!

Powered by Labrador CMS