Ordfører i Ullensaker kommune, Tom Staahle, mener kommunen kan tilby Politihøgskolen akkurat det de vil ha.
Ordfører i Ullensaker kommune, Tom Staahle, mener kommunen kan tilby Politihøgskolen akkurat det de vil ha.

Vi vil bygge verdens beste politiutdanning i Ullensaker

Fleksibiliteten vi tilbyr, gir Politihøgskolen frihet til å bygge en moderne skole som ivaretar politiets framtidige behov, skriver ordfører i Ullensaker.

Publisert

Vi trenger et handlekraftig og moderne politi for å ivareta og sikre det samfunnet vi er glade i. Det som bør være førende når den nye politihøgskolen og politiutdannelsen skal formes, er derfor hvilken kompetanse politiet trenger for å utføre dagens og framtidas oppgaver. 

Jeg er glad for at regjeringen også ser dette, og at det legges et godt politifaglig grunnlag i den kommende stortingsmeldingen. Politiutdanningen i Norge er mye viktigere enn hvilket som helst bydelsutviklingsprosjekt.

Ullensaker kan tilby Politihøgskolen akkurat det de vil ha.

Vi har store og godt egnede tomter under utvikling. Kommunen er også kjent for raske og smidige byggeprosesser. Fleksibiliteten vi tilbyr, gir Politihøgskolen frihet til å bygge en moderne skole som ivaretar politiets framtidige behov, - og skolens posisjon i verdenstoppen. 

Derfor bør Ullensaker velges:

  • Et godt studentmiljø

Beliggenheten rett utenfor Oslo gir muligheter for å bygge et unikt miljø, hvor studentene bor, studerer og har sine fritidsaktiviteter i nærheten. Ullensaker kommune vil legge til rette for utbygging av studentboliger i gangavstand til skolen. Jessheim er regionsentrum og har et rikt tilbud innen handel og service, kultur og idrett, samt serveringssteder.

  • Et godt læringsmiljø

Plasseringen i Ullensaker vil medføre en utvidelse av arbeidsmarkedet nasjonalt og internasjonalt. Gardermobyen er det nasjonale knutepunktet og det vil styrke skolens muligheter for internasjonalt samarbeid. Dette vil styrke skolens tilgang til forelesere og annen kompetent arbeidskraft, som igjen vil bidra til bredde og høy kvalitet i utdanningen. Skolen vil også være tett på kompetansemiljøene i Oslo, samt avdelingene i Kongsvinger og Bodø.

  • En fremtidsretta skole

Politihøgskolen bygger sine strategier rundt viktige endringsbehov. Både samfunnet, kriminaliteten og politiet endrer seg. Nye bygg i et nytt område innebærer at det vil være få begrensninger i hvordan man bygger med hensyn til sikkerhet, teknologier, spesialbygg etc. I Gardermobyen ligger det i tillegg godt til rette for et utvidet tverrfaglig samarbeid på alle relevante områder i politifaget. For eksempel er flere avdelinger og funksjoner i Forsvaret etablert på Sessvollmoen og Hauerseter. Dette gir mange muligheter for samarbeid, sambruk og samtrening. 

LES OGSÅ: Hvorfor må Politihøgskolen ligge i Oslo?

Styrke kompetansen ytterligere

Norsk politiutdanning er blant de beste i verden. Slik bør det fortsatt være. Politihøgskolen er en spesiell høgskole og krever spesielt tilrettelagte omgivelser og bygg. Likevel er grunnfjellet i utdanningen kompetansen i organisasjonen.

Det blir derfor kjempeviktig å ta vare på og utvikle kompetansemiljøene og de ansatte. Ved å beholde kompetansen i organisasjonen, vil omstillingskostnadene ved flytting bli mindre.

Jeg tror også at det kan være fornuftig å bygge opp under og utvikle det som fungerer bra i dagens struktur. For eksempel har Politihøgskolen et relativt nytt treningsanlegg i Kongsvinger, særlig innrettet for etter- og videreutdanning.

Ville det ikke være smart å bygge opp en ny avdeling som utfyller, fornyer og forsterker noen av tilbudene som allerede eksisterer?