Brakker preger bakgården ved PHS i Oslo. Det er på tide med fornyelse, mener studentlederen.

Vi trenger en ny politihøgskole nå

La meg gi en konklusjon med en gang: Skolen på Majorstua er utdatert. Skolen er rett og slett ikke tilpasset en moderne politiutdanning.

Publisert

Når høsten kommer starter 550 nye studenter på Politihøgskolens avdelinger i Oslo, Stavern og Bodø. Det er allerede vedtatt at bachelorutdanningen ikke lenger skal ha en avdeling i Kongsvinger. Dersom man bygger en ny Politihøgskole, skal Oslo og Stavern slås sammen til en lokasjon. Bodø ønsker man å beholde for å bevare søkermassen fra Nord-Norge.

Personlig gikk jeg førsteåret på Kongsvinger, og avsluttet utdanningen på Majorstua i Oslo. Som leder i studentforeningen, vil jeg understreke at det er viktig at studentene involveres i denne pågående debatten. Det er vi som skal være brukere av «nye PHS» både under grunnutdanning og fremtidig videreutdanning.

La meg gi en konklusjon med en gang: Skolen på Majorstua er utdatert. Skolen er rett og slett ikke tilpasset en moderne politiutdanning. Det er slitt bygningsmasse og trangt om plassen. Det lånes bygg, leies parkeringskjeller av Musikkhøgskolen (!) og vi har undervisning i både teatersaler og i kinosaler. Det er ikke akkurat billig heller. Jeg vil påstå at det er på grensen til uforsvarlig at man i 2018 ikke har mer moderne fasiliteter for både undervisning og praktisk trening, i det som ofte her til lands kalles «en av verdens beste politiutdanninger».

Jeg er ikke uenig. Vi har en god politiutdanning i Norge. Derimot er vi langt unna når det gjelder treningsfasiliteter for grunnutdanningen. Der er flere av våre naboland langt foran oss. Dette kan man gjøre noe med.

Jeg er svært overrasket over at Dovre Consulting i en rapport for ikke lenge siden, konkluderte med at tilstanden på Majorstua er ok for nå, og for de neste ti årene. I 2017 fikk de på oppdrag fra Justisdepartementet, oppgaven med å kartlegge og vurdere status på justissektorens eiendommer i Oslo. For PHS på Majorstua ble situasjonen vurdert til å være akseptabel på alle kriterier. Det vil si -  tilstanden på byggene, areal/plass, egnethet og sikkerhet. Hvem har de pratet med her egentlig? De har hvert fall ikke pratet med studentene!

Martin R. Danielsen, leder for PF Politistudentene

Enkelte blir kanskje ikke overrasket når jeg sier at det er de ansatte og ledelsen på PHS som er kilden. En ledelse som for ikke lenge siden uttalte at de ville heller «bo trangt» på Majorstua, enn å flytte skolen ut av Oslo. Dette er meget uheldig. Hvem er det Politihøgskolen er til for? De ansatte, eller de som utdannes der?

Hvem har konsulentene pratet med her egentlig? De har hvert fall ikke pratet med studentene!

Politistudenter og nyutdannede er opptatt av at politiyrket er et praktisk yrke med store forventninger fra befolkningen. Samtidig skal vi ha en akademisk og analytisk utdanning. Det er svært viktig at de teoretiske og praktiske fagene møtes, og at det settes av mer tid til politioperative ferdigheter enn det gjøres i dag. Mangel på treningsfasiliteter til blant annet egentrening og nedprioritering av operative fag, er noe flere studenter til stadighet påpeker i evalueringen av politiutdanningen. Folk flest blir overrasket over å høre at vi ikke engang har tilgang til skytebane.

For studentene er det åpenbart at de praktiske fagene må vies mer oppmerksomhet, både i forhold til hvor mye tid som settes av og ved at PHS må ha nærhet til skytebaner og andre øvingsarealer. Første steg i denne prosessen må skje allerede våren 2019 når den nye fagplanen skal spikres. Da må ikke de operative fagene svekkes ytterligere.

Permanent bevæpning blir regelmessig diskutert. Før sommeren ble det innført permanent punktbevæpning på utsatte steder. Dette peker tydelig på hvilken retning politiets beredskap beveger seg. Da må studentene på grunnutdanningen ha mulighet til å trene regelmessig i gode fasiliteter.

Hvordan Dovre sammen med ledelsen ved PHS kan konkludere med at dagens lokaliteter på Majorstua er godt egnet, og at det er tilstrekkelig areal for «verdens beste politiutdanning», er en gåte som jeg forstår lite av. Jeg kan si meg enig at det er gode nok arealer for den akademiske biten av utdanningen, men enn så lenge er politiutdanning fortsatt veien til et praktisk yrke. Her er det på ingen måter godt nok på Majorstua. Vårt naboland Danmark valgte nylig å etablere ny politiskole utenfor København for å kunne tilby gode treningsfasiliteter til sine fremtidige politibetjenter. Der har de selvsagt skytebane. For de norske studentene er det ingen mulighet for egentrening på skyting utenom ordinær undervisning, foruten i praksisåret. Skytegodkjenningen skjer først på tredje og siste studieår, og strykprosenten tilsier at dagens tilbud er langt fra godt nok.

Rapporten fra Dovre bekrefter riktignok det PHS har dokumentert tidligere; at det er et stort potensial for drifts- og arealeffektivisering gjennom sammenslåing av PHS nasjonalt. Som vi i PF Politistudentene har påpekt tidligere, er vi positive til en slik sammenslåing. Vi mener at det ikke er noen grunn til at PHS må ligge i Oslo. Dersom man virkelig vil bli politi, flytter man til en hvilken som helst kommune.

En ny politihøgskole har blitt diskutert de siste 10-12 årene med ulik intensitet. Når forslag om utflytting har kommet på bordet, har ledelsen uten unntak konkludert med at de ikke har det så verst på Majorstua likevel. Det er da min oppfatning at de setter seg selv og de ansatte i fokus, og ikke hva som er best for utdanningen av kompetente politifolk for dagens og fremtidens krav.

Dovrerapportens vurderinger om Politihøgskolen på Majorstua må ikke forlede beslutningstakere til å nok en gang utsette bygging av en moderne og fremtidsrettet politihøgskole.

Powered by Labrador CMS