PHS-DEBATTEN: Flere politikere har den siste tiden kommet med sine meninger om hvor en ny politihøgskole bør ligge. Tage Pettersen (H) mener dagens Østfold er et godt alternativ. Her er PHS-rektor Nina Skarpenes avbildet under avslutningsseremonien for tredjeårsstudentene i Oslo i 2018.
PHS-DEBATTEN: Flere politikere har den siste tiden kommet med sine meninger om hvor en ny politihøgskole bør ligge. Tage Pettersen (H) mener dagens Østfold er et godt alternativ. Her er PHS-rektor Nina Skarpenes avbildet under avslutningsseremonien for tredjeårsstudentene i Oslo i 2018.

En ny politihøgskole både kan og bør flyttes ut av Oslo

Utenfor Oslo vil PHS være en stor og betydelig høgskole, og etableringen vil ha betydelige ringvirkninger, skriver Tage Pettersen (H), som foreslår at skolen flyttes til det nye fylket Viken.

Publisert

Etter sommeren har det kommet mer energi inn i debatten om plasseringen av en ny politihøgskole (PHS). Politistudentene og politiet fortjener ny høgskole snarest. De har allerede ventet i over ti år.

Blant utspillene er et av Oslos byrådsleder Raymond Johansen. Ifølge seg selv har han et kinderegg av en tomt på Stovner.

Tidligere i år publiserte Oslo kommune sin strategi for kunnskapshovedstaden «Campus Oslo». Her skal det satses på tre «innovasjonsdistrikt» i byen hvor høgskoler, universitet og forskning ligger sentralt plassert. Johansens kinderegg-tomt som tilbys PHS på Stovner, ligger ikke i noen av disse definerte områdene.

Dette i seg selv viser hvor lite interessert Oslo er i denne skolen. At de ikke har funnet et realistisk tomtealternativ på ti år forteller sitt.

LES OGSÅ: Vi vil bygge verdens beste politiutdanning i Ullensaker

Klare for vekst

I fjor sendte Oslo kommune et notat til PHS med en redegjørelse av mulige tomtealternativer. Her beskrives skolen som en moderat stor kunnskapsinstitusjon som alene ikke kan bidra til økt byliv der den etableres.

Utenfor Oslo vil PHS være en stor og betydelig høgskole, og etableringen vil ha betydelige ringvirkninger.

FORESLÅR MOSS: Høyres Tage Pettersen mener Moss er et godt alternativ for en ny politihøgskole.
FORESLÅR MOSS: Høyres Tage Pettersen mener Moss er et godt alternativ for en ny politihøgskole.

I vinter sto byrådslederen stolt frem og proklamerte at Stor-Oslo nå hadde over én million innbyggere og dermed var i godt selskap med Stockholm og København. Samtidig innrømmet han at veksten gir utfordringer, særlig knyttet til transport og bosettingsmønster.

Johansen ba derfor kommunene i Osloregionen om å legge til rette for boliger rundt kollektivknutepunktene, og han la til at kollektivtrafikken må bygges ytterligere ut for at veksten i Oslo skal være bærekraftig.

Kommunene i Osloregionen har allerede mange ferdigregulerte boligområder og er klare for vekst. Det er også god plass til en ny politihøgskole med tilhørende øvingsarena.

LES OGSÅ: Fornuftige tanker fra Ullensaker-ordføreren

Avstand handler om tid

Det sentrale spørsmålet er hvordan arbeidsplasser kan etableres utenfor Oslo, både for å redusere pendling til/fra Oslo, og for å utnytte den infrastrukturen som allerede eksisterer og som er under utbygging.

Follotunnellen åpnes om et par år. Den vil redusere reisetiden for de mange tusener som dagpendler fra Østfold og Follo. Samtidig vet vi at det går mange tomme tog ut fra Oslo på morgenen. Det er god samfunnsøkonomi å ta i bruk denne «motpendlingskapasiteten» fremfor ytterligere kostbare utbygginger.

Et annet hovedpoeng er at Oslo ikke trenger hjelp for å vokse.

LES OGSÅ: Hvorfor må Politihøgskolen ligge i Oslo?

Som Høyre har sagt, kan PHS flyttes ut av Oslo, men ikke lenger enn at det er innenfor pendleravstand. I praksis betyr det at skolen flyttes til det nye fylket Viken. Et av alternativene er Moss, som jeg kjenner aller best til.

Reisetiden fra Oslo S til Moss er i praksis den samme som til Stovner. Avstand handler om tid, ikke kilometer.

Det viktigste i denne saken er at Norge får en politihøgskole som utdanner polititjenestekvinner og -menn for fremtidens behov, der både akademiske og operative fag vektlegges. Det er åpenbart at en ny PHS både kan og bør flyttes ut av Oslo og inn i Viken.