FRAMOVER: Forbundsleder Sigve Bolstad tar et blikk på det nye politiåret.

Nytt og krevende år

PF-leder Sigve Bolstad ser på noen av sakene som blir viktige for politiet i 2018.

Publisert

Aller først vil jeg benytte anledningen til å ønske alle et riktig godt nytt år. 2018 blir også et spennende år for politi- og lensmannsetaten.

Det blir viktigere enn noen gang å verne om politifaget.

Et angrep på politifaget

I 2017 opplevde vi at politijuristene gikk til angrep på viktigheten av politifaget da de gikk til kamp om lederstillingene i politi- og lensmannsetaten.

At 11 av 12 politimestre har juridisk fagbakgrunn, til tross for at Stortinget i 2015 opphevet at juridikum var nødvendig for å søke på disse stillingene, viser at det ikke er mangel på toppledere i norsk politi med juridisk bakgrunn.

At politijuristene nå også forsøker å skvise politiutdannede ut av andre lederstillingene i politiet er alvorlig.

Det må ikke være noen tvil om at enkelte lederstillinger i politi- og
lensmannsetatene krever utdannelse innen nettopp politifaget. Lederstillingene skal i stor grad lede politifaglige, operative oppdrag og etterforskning. Mange ganger skal det tas livsviktige vurderinger, hvor det er helt avgjørende med den politifaglige bakgrunnen og erfaringen.

At vi også trenger variert kompetanse i etaten er det ingen tvil om.

Det er mange dyktige medarbeidere med sivil og juridisk kompetanse som alle gjør en viktig
jobb for å løse politiets samfunnsoppdrag.

Særaldersgrensene i politiet er fremforhandlet av partene i arbeidslivet. Det er ikke bare operative politibetjenter som har tøff påkjenning, for mange etterforskere, som blant annet etterforsker overgrep mot barn, kan den psykiske påkjenningen være vel så krevende.

Regjeringen har varslet en gjennomgang av særaldersgrensene og pensjon vil derfor bli et hett tema for Politiets Fellesforbund denne våren.

Det jobbes godt både på lokalt og sentralt nivå i vår fagforening, og jeg er stolt av alle de som hver dag står på for at våre medlemmer skal ha en trygg arbeidshverdag med rett lønn for det arbeidet de gjør. 

Enighet om ATB

Rett før jul fikk vår forhandlingsdelegasjon igjennom nye arbeidstidsavtaler (ATB-avtaler) i politiet.

Det var svært gledelig at dette kom på plass før utgangen av året, etter måneder med svært krevende forhandlinger. Politiets Fellesforbund har vært opptatt av å sikre forutsigbarhet og godt vern for medlemmene.

ATB-avtalene videreføres i forhold til kompensasjon og vern, og har en fleksibilitet som gjør at vi fortsatt kan drifte norsk politi på en forsvarlig måte.

Etterforskerne i Dark Room er Årets navn

Det jobbes også svært godt ute i alle distrikt og særorgan. Jeg vil særlig gratulere etterforskerne i Dark Room-saken som er blitt kåret til Årets navn av Dagbladets lesere.

Denne prisen understreker igjen viktigheten av det oppdraget som er blitt løst i Vest politidistrikt.

Det er en påkjenning å jobbe med slike saker, og det er derfor gledelig å se at denne jobben verdsettes og anerkjennes slik den burde. 

Mer rettferdig behandling av yrkesskadde

Vi opplever stadig økt krav til beredskap og operativ kapasitet i politiet. Handlingsplikten etter politiloven er skjerpet og vernet i arbeidsmiljøloven tonet ned.

Staten mener i større grad at risikoen i politiyrket er noe politifolk må bære alene – dette er vi naturlig nok ikke enig i.

Vi vil derfor jobbe for å sikre at politiansatte i tjeneste, og politistudenter, skal ha samme
vern gjennom Folketrygdloven som militærpersonell når det kommer til yrkesskader.

Krevende i 2018

Med fortsatt pågående reformarbeid er det ingen ting som tyder på at 2018 blir mindre krevende enn fjoråret.

Nå skal personalløpet ferdigstilles, og det vil bli krevende for den enkelte i etaten. Noen vil oppleve at stillingen deres forsvinner, andre må flytte på seg for å beholde de oppgavene de har i dag.

I denne tiden er det viktig at vi tar godt vare på hverandre.

Se kollegaen din, ta dere tid til en kaffe og snakk sammen i hverdagen. I hvert lokallag og på forbundskontoret sentralt skal vi jobbe for å gjøre omstillingen så god og smertefri som mulig for våre medlemmer.

Vi er her for dere.

Powered by Labrador CMS