GLEDELIG UNNTAK: De aktuelle stillingene som renholdere ved Kripos er et gledelig unntak, med ansettelser i egen regi og anstendige lønns- og arbeidsvilkår, skriver innleggsforfatteren.
GLEDELIG UNNTAK: De aktuelle stillingene som renholdere ved Kripos er et gledelig unntak, med ansettelser i egen regi og anstendige lønns- og arbeidsvilkår, skriver innleggsforfatteren.

Når man sammenligner seg med renholdere

Det er ikke greit at man sammenligner seg med kolleger som har det tøft nok når man bedriver egen lønnskamp, og det burde Politiforum holdt seg for god til.

Publisert

Politiforum kjørte en sak i forrige uke om Maria som jobber som politibetjent ved Vold og sedelighet i Tromsø.

Maria gikk ut av Politihøgskolen i 2017 og har ett års ansiennitet i sin lønnsramme. Maria påpeker at hun rett nok har ganske lav lønn som fersk etterforsker i politiet, og sier hun kunne tjent bedre som renholdsbetjent ved Kripos.

Jeg ble irritert da jeg leste dette.

Ikke fordi jeg er uenig i at Maria har en lav lønn, men jeg reagerer på at man velger å sammenligne seg med en helt annen gruppe i politiet som nyter en helt annen respekt og status enn det en politietterforsker gjør!

NTL organiserer alle arbeidsgrupper i politiet, og vi har gode medlemmer blant renholdere i politiet, og jeg kjenner personlig svært godt de som jobber på Kripos. Dette er bra folk som gjør en ærlig jobb, men også folk som kjenner på usikkerhet omkring sin framtidige situasjon.

Det er nemlig ikke tvil om at det å ha egne ansatte som utfører renhold er under press i staten i dag. I Forsvaret er renholdet outsourcet og i politiet er deler av renholdet utsatt til private virksomheter og ansvaret er organisert under Politiets Fellestjenester (PFT).

De delene som ikke er konkurranseutsatt, er under stadig trussel om å bli det, og vi i NTL ser at det er tendenser til at innleie erstatter egne ansatte ved sykdom og fratreden ved aldersgrense.

Vi ser også tendenser til at særorganene og politidistriktene glemmer sine renholdere som har sin formelle organisering under PFT ved sosiale anledninger. Man er ikke nær kollega nok lengre, og det oppleves som ganske sårt.

Vi ser også tendenser til at særorganene og politidistriktene glemmer sine renholdere som har sin formelle organisering under PFT ved sosiale anledninger. Man er ikke nær kollega nok lengre, og det oppleves som ganske sårt.

Det vi også ser, er at det ikke alltid er like greit for de innleide heller.

Dette medførte at NTL Politiet sendte inn en bekymringsmelding til Politidirektoratet våren 2018 hvor vi problematiserte hvordan risiko innebar at gratisarbeid utføres av arbeidstakergrupper i politiets lokaler ved at anbudene er svakt funderte på lite realistiske forutsetninger.

Vi stilte spørsmål til hvorvidt PFT oppfylte sin påseplikt (at hovedleverandør skal påse at lønns- og arbeidsvilkår hos virksomhetens underleverandører er i overensstemmelse med gjeldende allmenngjøringsforskrifter, red.anm,) og om den reelle timelønna var under den som er fastsatt i allmenngjøringsloven.

Internrevisjonen som kom på banen etter vår henvendelse, viste at PFT hadde gjort for dårlig arbeid her. Dette er vi glad for at vi har bidratt til å gjøre noe med, for like lite som politiledelsen er vi interessert i avisoverskrifter om at politiet driver med sosial dumping ved innleie av renholdstjenester, hvis det er slik man kan ordne opp i dette internt.

Denne stillingen ved Kripos er derfor et gledelig unntak der lønns- og arbeidsvilkår er anstendige og hvor man ansetter i egen regi.

Antakeligvis gjøres dette fordi det kreves lang erfaring og at det stilles krav til sikkerhetsklarering for å kunne utføre arbeid på sikre soner i Kripos. For til forskjell fra Forsvaret har politiet fått aksept for at det finnes områder i bygg hvor man ikke ønsker folk man ikke kjenner til og er sikkerhetsklarert skal få bevege seg.

I dag er det sant at Maria kunne tjent bedre dersom hun søkte og fikk stillingen som renholder ved Kripos. Kanskje er det sant om ett år også, men det vil ikke vare lenge før karrieren til Maria vil innebære langt mer lønn og langt mer utvikling i stillingen enn det man vil ha som renholder.

Selvsagt unner jeg Maria en god og lang karriere i politiet med anstendige lønns- og arbeidsvilkår. Men det er ikke greit at man sammenligner seg med kolleger som har det tøft nok når man bedriver egen lønnskamp, og det burde Politiforum holdt seg for god til.

Powered by Labrador CMS