La oss diskutere sak, ikke angripe meningsmotstandere

«Kritikken fra RIO faller på sin egen urimelighet, og vil være tydelig for enhver som ser helhetlig på bildebruken i kampanjen», skriver Jan Erik Bresil, leder av Norsk Narkotikapolitiforening.

Publisert

Rusfeltet har over tid vært preget av harde fronter, ufine metoder og en steil debatt. Mange opplever debattklimaet som så belastende at de ikke orker å stå i diskusjonen. Fortvilte foreldre, politifolk, lærere og helsepersonell forteller jevnlig at de ikke orker å utsette seg for de voldsomme personangrepene mange opplever etter å ha fortalt sin mening. Det er svært synd, og gjør at mange gode innspill, synsvinkler og kompetanse går tapt.

Rusfeltet og debatten blir fattigere av dette.

Jan Erik Bresil, leder av Norsk Narkotikapolitiforening.

Rusmisbrukerens Interesseorganisasjon (RIO) har lenge vært en konstruktiv deltaker i debatten. Til tross for uenigheter, har man diskutert sak og ikke person. Dessverre opplever vi nå at daglig leder i RIO, Kenneth Arctander Johansen, fremmer til dels svært grove og oppkonstruerte anklager mot sine meningsmotstandere i sitt leserinnlegg i Politiforum. Det er en trist utvikling. 

Norsk Narkotikapolitiforening (NNPF) ønsker en rusreform som fokuserer på helsehjelp og ikke straff for rusavhengige. Det er ofte våre medlemmer i politiet som ender opp med å håndtere de svakeste blant oss som føler seg forlatt av helse- og sosialvesen.

Rusreformutvalget har fremmet sitt forslag til hvordan en reform kan utføres. De ønsker full avkriminalisering av alle typer narkotika for alle borgere uavhengig av alder, livssituasjon og så videre. Dette forslaget kan vi ikke stille oss bak. 

NNPF og noen av landets fremste faglige instanser er svært bekymret for hvordan forslaget vil påvirke det forebyggende arbeidet rettet mot barn og unge, samt bekjempelsen av narkotikasalg og organisert kriminalitet. 

LES OGSÅ: Norsk Narkotikapolitiforening bør slutte med propaganda på rusfeltet

Vi er helt enige i intensjonen til utvalget, nemlig å avstigmatisere rusavhengige, men det er allikevel viktig å belyse hvilke andre konsekvenser forslaget vil få for forebygging, trafikksikkerhet, arbeidet med organisert kriminalitet, og så videre. Dette er helt legitime innspill i en offentlig debatt som bør følge fremleggelsen av en NOU.

Vi har derfor delt en oppsummering av  kritiske høringssvar på vår Facebook-side. Disse oppsummeringene er blitt illustrert med bilder som skal fremstå relevante og lite stigmatiserende.

 

Bildene er preget med logoen til vår Bry deg-kampanje, som retter seg mot voksne, rollemodeller og foreldre. Johansen peker spesielt på vår deling av UDI sitt høringssvar, som er ett av over 14 slike innlegg med forskjellig fagfokus. Innleggene har oppsummert forskjellige høringssvar og hatt forskjellige bilder. Variasjonen i motiver har vært stor.

Vi kjenner oss ikke igjen i Johansens tolkning av bildene og teksten som «propaganda som vrir fokuset vekk fra at rusreformen handler om avkriminalisering av bruk og besittelse og avstigmatisering av brukere, til å handle om truende salgssituasjoner». Han hevder også at vi spiller på fremmedfrykt og at kampanjen «reduserer utlendinger i besittelse av et rusmiddel til mannlige selgere som bør utvises raskt fra Norge».

Johansen insinuerer på sin Facebook-side at vi spiller på stereotypen om at utenlandske menn som en potensiell trussel for kvinner: «De illustrerer dette med en mann (som jo må være utlending) som står (truende) med posen sin med rusmidler og ser i retning av en (uskyldig) kvinne som går alene på veien. Vi kan jo selv tenke oss hva denne kvinnen vil utsettes for dersom ikke NNPF får stoppet rusreformen». Dette faller på sin egen urimelighet, og vil være tydelig for enhver som ser helhetlig på bildebruken i kampanjen.

 
 

Innleggene vi har brukt i vår kunnskapsdelingskampanje taler best for seg selv.  Her kan du selv se alle bildene som er brukt i deling av kritikken av rusreformutvalgets forslag, inkludert lenke til selve innlegget under hvert bilde.

Vi ønsker en åpen og god debatt som legger grunnlaget for en rusreform som både ivaretar de rusavhengige, men også vår neste generasjon. Forslaget til rusreform skal og bør debatteres. Da skuffer det at Johansen ønsker å marginalisere meningsmotstandere på denne måten. 

LES OGSÅ: Medlem av rusreformutvalget: - Frykter færre ungdommer får hjelp

Powered by Labrador CMS