Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen.
Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen.

Politiutdanning gir en unik kompetanse

Kristin Aga skrev onsdag at hvis ikke jeg som rektor jobber for å hegne om politikompetansen, så kan vi like greit legge ned Politihøgskolen. Vi bør vel forsøke å unngå det, skriver Nina Skarpenes, rektor ved Politihøgskolen.

Publisert

Politiutdanningen er navet i norsk politi, men selvsagt har politiet også behov for arbeidstakere med annen utdanningsbakgrunn.

Vi har en av verdens beste politiutdanninger. Hvert år søker svært mange unge opptak til Politihøgskolen. Bachelorutdanningen i Oslo har de siste årene ligget på topp 5-listen over mest søkte utdanninger når det kommer til førsteprioritet søkere.

Bachelor i politistudier bygger på kunnskap fra mange kunnskapskilder, og innholdet i utdanningen har endret seg over år. Fra å være en utdanning der mye av innholdet bygget på historiefortelling fra praksis, er kunnskapsgrunnlaget i dag innhentet ved forskningsbaserte metoder og systematisk erfaringslæring. 

LES OGSÅ: Skarpenes: - Man får selvsagt ikke PHS-kompetanse av å jobbe 10 år i politiet

For at vi skal kunne holde den høye statusen og ha god rekruttering til yrket, er det viktig hvordan politiutdanningen forvaltes. Så la det ikke være tvil - på Politihøgskolen hegner vi om at politiutdanning leder til en profesjon, som gir kompetanse ingen andre har. Man kan ikke skaffe seg denne kompetansen ved hjelp av snarveier og korte kurs.

Så la det ikke være tvil - på PHS hegner vi om at politiutdanning leder til en profesjon, som gir kompetanse ingen andre har. Man kan ikke skaffe seg denne kompetansen ved hjelp av snarveier og korte kurs.

Vi fremhever også generalistmodellen, fordi vi vet at politiets oppgaver er mangfoldige og fordi vi ikke tror det vil være klokt å utdanne spesialister allerede i grunnutdanningen. Til det er politiets oppgaver for komplekse. Politiutdanning er viktig nå, og i all overskuelig fremtid.

For å kunne løse samfunnsoppdraget, må vi ha to tanker i hodet samtidig. For som Kristin Aga også påpeker, trenger politiet ansatte med ulik kompetanse fremover. Politifolk, jurister, teknologer, samfunnsvitere, økonomer for å nevne noe. Vi trenger politifolk med spesialiserte videreutdanninger og mastergrader og sivile med kompetanse innen politioppgaver. Det ene trenger ikke å utelukke det andre.

Konklusjonen er uansett at vi må ha den kompetansesammensetningen som setter oss best i stand til å løse samfunnsoppdraget - med politiutdannede som den absolutte bærebjelke. Vi trenger politifolk som ønsker å spesialisere seg til bestemte oppgaver, enten det er IP1, hundetjeneste, etterforskning av seksuelle overgrep, digital forensic eller annet, og som er åpne for å samarbeide med kolleger med annen utdanningsbakgrunn. Det tror jeg vi har i dag, og det tror jeg vi skal klare fremover.

I løpet av høsten legger regjeringen frem en stortingsmelding om politiet. Den vil trolig også si noe om politiets fremtidige kompetansebehov. Dette følger vi med på.

Jeg skal gjøre mitt for å sikre at Politihøgskolen fortsatt tilbyr en grunnutdanning og videreutdanninger som møter dagens og fremtidens behov for politikompetanse.  

Powered by Labrador CMS