Politidirektoratets nye bygg på Majorstua.
Politidirektoratets nye bygg på Majorstua.

Vil vi ha en slik toppsjef?

Politiet blir pålagt å avbyråkratisere og spare penger; Ja, da synes jeg Senterpartiets forslag om å legge ned Politidirektoratet er lett å støtte.

Publisert Sist oppdatert

Vi legger ned eller slår sammen et stort antall lensmannskontorer. Jeg er lensmann i på et lite kontor i Vest politidistrikt, Selje lensmannskontor. Det er foreslått nedlagt, med 45 minutter til nærmeste lensmannskontor.

Jeg har en sivilt ansatt. Hun leste forleden dag en rapport med blant annet begrunnelser for å legge ned kontorer. Hun ble nesten dårlig av det og kom til meg. Hun var fortvilet. Sjelden har hun lest så tydelig at den jobben hun gjør, har for dårlig kvalitet. Hun kan jobben godt og ingen klager. Men hun gjør for lite av hver enkelt tjeneste eller oppgave til at det per definisjonen er kvalitet i det hun gjør.

Derfor spør jeg: Blir det nødvendigvis bedre kvalitet av stort kvantum? Blir det bedre tjenester for publikum når kontoret legges ned, og en må reise en time til nabokommunen og stå i kø? Hva er det i det hele tatt som blir bedre for publikum om kontoret legges ned? Jeg stilte dette spørsmålet til politimester Kaare Songstad under en tillitsvalgtsamling i Bergen. Han svarte: «Dette spørsmålet er det viktig å kunne svare på!» Mer svarte han ikke.

Hvorfor kan en ikke bare si det rett ut? Politiet skal spare penger! I tillegg er det vel noen som har behov for å vise handlekraft og vise til resultat. Et godt resultat er å ikke ende som i Sverige der det hver dag slutter tre politifolk.

Jeg vil referere til noen utsagn og noen opplevelser som jeg mener viser manglende respekt. Dessverre kommer de fra min øverste sjef.

Om små lensmannskontorer:

«Ingen vil jobbe der likevel!» Jo, politidirektør. Det er det.

«Lyset på, men ingen hjemme.» Ansett de som nå er ledige, og la noen få lov til å være «hjemme».

«Ikke trygghet i tomme kontorer.» Det er jo sant, men en burde kanskje si noe om hvorfor de er tomme?

Han harselerer med og utøver hersketeknikker på sine ansatte. Han sprenger timeplaner som han gjorde på PF-landsmøtet i 2015 og lederkongressen 2016, og under et møte i Sogndal i startfasen om reformen.

«Hjemme alene-fester» og «fulle sjømenn»? Slike kommentarer er ikke bra. Og sist, men ikke minst måten han omtaler varslere i Bergen på i helt ferske nyhetsoppslag.

Hva oppnår en med å si og gjøre slikt om de en leder? Er det ukultur? Eller er det på grensen til mobbing? Uansett hva vi kaller det, så stimulerer det ikke til noe positivt. Slik leder er ikke forbilde. Ønsker vi å ha en slik toppleder?

Under landsmøtet i 2015 spurte jeg justisminister Anundsen om det var aktuelt å legge ned Politidirektoratet. Svaret var at det kunne han ikke se for seg. Etter den tid har Senterpartiet kommet med forslag om å legge ned Politidirektoratet.

Vi opplever et direktorat mer til hinder enn til gavn, som setter begrensninger mer enn de gir støtte. Vi opplever et utrolig hastverk i reformen, uten fokus på kvalitet eller lokalt forankret politi. Har vi ikke lært noe av erfaringene fra Sverige og Danmark?

Politiet blir pålagt å avbyråkratisere og spare penger; Ja, da synes jeg Senterpartiets forslag om å legge ned Politidirektoratet er lett å støtte.