Vi, de levende døde

Etter Monika-saken: Politiets Fellesforbund fraråder medlemmene om å varsle. Hvor er det blitt av det åpne demokrati vi alle forfekter og er så stolte av? spør Torleiv Vika.

Publisert Sist oppdatert

Boris Nemtsow, en russisk opposisjonspolitiker til Putin og hans politikk i bl.a. Ukraina, ble myrdet i Moskva for vel et år siden. I denne forbindelse og under etterforskningen av drapsmennene ble et gammelt russisk uttrykk brukt «De levende døde» Det er de som vet noe, men ikke sier noe eller gjør noe. Dette minner oss om vår egen feighet. Vi vil helst ikke bli involvert i saker som kan medføre ubehag fordi det kan være med på å sette en stopper for vår fremtid i yrket.

Det er viktig at noen er villige til å stå frem og si fra når noen lider urett eller gjør noe galt, «Varsleren» Robin Schaefer har i mange år sagt fra og gang på gang prøvd å bli hørt i Monika-saken, men det måtte en hel bok til før han skulle bli godtatt som varsler. Det er beklagelig og urovekkende at hans varsel ikke ble tatt på alvor verken av ledelsen ved Hordaland politidistrikt eller ved Politidirektoratet. Det gikk så langt at han ikke kunne være i jobben lenger og ble sykemeldt.

Det er menneskelig å gjøre feil også i etterforskning av drapssaker, men når feil avdekkes og det kommer frem som i denne saken er det på tide at noen tar på seg det overordna ansvaret og åpent beklager hendelsen. Uten det vil nok mange miste troen på åpenheten og ærligheten i vårt yrke. Det kan være riktig i denne sammenheng å nevne oberst Pran, som tok på seg det overordna ansvaret. Uten han hadde nok Vassdal-ulykken vært en større skamplett på det militære omdømme enn det den ble.

Det siste i denne saken er at Politiets Fellesforbund går ut og fraråder medlemmene om å varsle i situasjoner de kommer opp i eller blir kjent med. Hvor er det blitt av det åpne demokrati vi alle forfekter og er så stolte av? Er vi alle blitt en del av «de levende døde»?