Våpentrening - PHS må tenke nytt

Politiet har som eneste etat i landet vårt hjemmel til å benytte dødelig makt mot egne borgere i fredstid.

Publisert Sist oppdatert

Når politistudentene er ferdig ved skolen, skal vi være i stand til å rette skytevåpen mot et annet menneske, og i verste fall skyte for å drepe. Dette er et ansvar som veier tungt og stiller store krav til den enkelte politimann. Ikke bare skal man ta stilling til det å frarøve en annen person livet, man skal kunne beherske det tekniske ved å avfyre og treffe med et skytevåpen under ekstremt stressende forhold. Væpnede konfrontasjoner gjennomføres aldri med hvilepuls.

Det er en kjensgjerning at de fleste studenter ved PHS bruker av fritiden for å tilegne seg kunnskap, uavhengig av timeantallet i de forskjellige fagene. Ønsker jeg å bli tryggere på strafferett så leser jeg etter skolen. For å få en god karakter i fysisk trening benytter jeg meg av treningsrommet. Er jeg usikker på en arrestasjonsteknikk, tar jeg med meg en venn i AT-salen. Men hva om jeg er utrygg på det å bruke skytevåpenet mitt?

Politihøgskolen (PHS) har et treningsapparat for denne ferdigheten, kjent som en «skytesimulator». Etter den nyeste programvareoppdateringen, er denne blitt et relevant og velfungerende verktøy for å gi studenten tekniske så vel som etiske ferdigheter i våpenbruk. Her kan man trene på alt fra å skyte på blink til å løse komplekse scenarier i kategorien «pågående dødelig vold».

Systemet er naturlig nok dyrt og består av mange bevegelige deler. At skolen ikke lar døren stå åpen på kveldstid for enhver treningshungrig student er fornuftig og forståelig. Men hva om noen få studenter fikk nødvendig opplæring og ble gjort ansvarlig for et begrenset antall treningsøkter? Forsøk på å forhandle frem en slik løsning strandet hos systemansvarlig ved PHS avdeling Oslo. Systemet var så dyrt, så skjørt og så komplisert at det kun var en håndfull lærere med et tre ukers langt kurs som kunne operere det.

Her må det gå an for PHS å tenke nytt, dristig og kreativt. Jeg er overbevist om at det finnes studenter ved alle skolens avdelinger som er villig til å bruke av egen fritid til å tilegne seg kunnskapen nødvendig for å betjene dette systemet. At studentene frarøves muligheten til jevnlig øving på politiets absolutt farligste maktmiddel, bør bekymre skoleledelsen og inspirere til løsningsorientert tankegang.