Seniorpolitikk – eller mangel på sådan

Agder Politidistrikt har i et par år hatt en ordning hvor tjenestemenn på helkontinuerlig skift og som er over 52 år har fått tildelt 2 – to – dager ekstra fri dersom tjenesten tillater det. Dette har vært brukt svært varsomt og har ikke medført hull i tjenestelister, økonomiske utlegg eller bruk av overtid.

Publisert Sist oppdatert

For kort tid siden var Politidirektoratet (POD) på inspeksjon og da kommer meldingen: «Ordningen opphører med øyeblikkelig virkning».

Det høres nesten ut som om det har foregått noe snusk – i det minste på grensen til usømmeligheter. Det var så vi følte at vi har vært med på en ordning nesten på høyde med avgåtte politimesteres lønnsutbetalinger selv etter at de har sluttet.

Vi over 52 som har et helt yrkesliv på skift, gjerne 30-35 år, går nå beklemt rundt med dårlig samvittighet etter at vi i nesten fire år har misbrukt disse 2 – to – dagene, som etter hva jeg forstår ikke er hjemlet i arbeidstidsbestemmelsene. Eller for å sitere fra Overordnet personalpolitikk gjeldene for 2008 – 2013: «En etat der lønn og belønninger brukes som et bevisst virkemiddel for å rekruttere, utvikle og beholde ansatte».

Videre er jeg svært godt fornøyd med de politiske signaler som kommer fra vår regjering og storting for tiden, hvor det er et uttalt mål å få ansatte til å stå lenger i jobb, for eksempel ut over normalaldersgrense. Nå er jeg litt usikker på om det gjelder polititjenestemenn, da det ikke høres mye om dette fra POD.

Ja, da passer det å sitere litt igjen fra tidligere nevnte personalpolitiske handlingsplan: «Det er trygge ansettelsesforhold og arbeidstidsordninger som tar hensyn til ulike belastninger som følge av arbeidsoppgaver og skift og turnustjeneste».

Nå er jeg ikke sikker på om det foreligger noen form for seniorpolitikk i politiet, eller om det er ønskelig fra POD sin side, men det kunne vært moro å få høre litt om tanker og ideer som foreligger. Har POD noe ønske om å beholde ansatte ut over 57-/60-årsalderen?

Nei, nå glemte jeg meg igjen, det er jo god seniorpolitikk å for eksempel gi enkelte lensmenn en politibetjentstilling på turnus i seks måneder i lønnstrinn 65-72, slik at han får vesentlig høyere pensjon. Nå tror jeg ikke dette gjelder for polititjenestemenn i lavere stillinger, men det er da noe.

Vi som trives i politiet, fremdeles har god helse, har blitt både 52 og 57 år, sover godt og har både vett og forstand i behold, ser med spenning frem til litt tilsvar fra dere på dagtid i POD.

Da passer det med å avslutte med sitat fra Livsfasepolitikk: «Etaten gir ansatte muligheter for påfyll av kompetanse gjennom hele yrkeskarrieren, og tar vare på og videreutvikler seniorkompetansen».

Med håp om et positivt og utfyllende svar om vår fremtidige seniorpolitikk.