Rygge er ikke en konkurrent til Alna

Vi ser at Rygge i mange sammenhenger trekkes frem som et alternativ til Alna. Det er ikke riktig.

Publisert Sist oppdatert

Rygge beredskapssenter svarer til et langt bredere behov: Behovet for at alle nød- og beredskapsetatene trener og øver sammen i det daglige.

Dette fikk også justisminister Anders Anundsen høre fra oss da han besøkte Rygge beredskapssenter i februar.

Hva er Alna-senteret?

Vi mener at Alna er høyst nødvendig for politiets beredskapstropp av både beredskapsmessige og operative hensyn. Arbeidsforholdene som denne nasjonale innsatsstyrken har hatt og har, er svært mangelfulle der de holder til i dag. Det er et reelt behov for at de får et sted hvor mannskapene kan være samlet og hvor de kan trene basisferdigheter.

Vi mener at de som er på vakt for en trygg hovedstad i det daglige må ha fast tilholdssted i Oslo. I tillegg til beredskapstroppen er hundetjenesten, bombegruppen og politiets helikoptertjeneste planlagt inn på beredskapssenteret.

Tomten på Alna har begrensninger som innebærer at de fire spesialavdelingene kun kan trene på deler av deres oppdragsportefølje på basen. Det som naturlig nok faller utenom er blant annet maritime operasjoner, trening i utrykningskjøring, en del feltdisipliner og trening med og for helikopter. For denne typen øvelser må enhetene ut av Oslo sentrum og til områder som er regulert og tilrettelagt for denne typen aktivitet.

Det mange utenfor politiets rekker ikke har forstått er at Alna kun er til for de fire nevnte avdelingene i politiet. Det innebærer at de øvrige nær 3000 polititjenestemennene rundt Oslofjorden må ha et annet tilbud. Dette diskuteres i den nye rapporten fra Politidirektoratet om behovet for treningsfasiliteter. De andre nød- og beredskapsetatene får heller ikke nytte av Alna.

Hva er Rygge beredskapssenter?

Rygge beredskapssenter er både et nødvendig supplement til Alna samtidig som det svarer på andre nødvendige behov. Rygge et øvings- og kompetansesenter for alle beredskapsetatene i Østlandsområdet: Helse, brann, politi, forsvar, sivilforsvar og andre relevante beredskapsaktører.

Rygge beredskapssenter tar Stortinget på alvor etter at det i 2013 ble innført et nytt prinsipp for krisehåndtering: Samvirke. Gjørv-kommisjonen konkluderte sin rapport med at beredskapsressursene ikke fant hverandre. En rekke øvelser og skarpe situasjoner har gjennom er årrekke har vist det samme. Det er et betydelig forbedringspotensial i å jobbe på tvers for å få beredskapsaktørene til å virke bedre sammen i kriser slik at flere mennesker blir reddet raskere når minuttene teller.

Rygge beredskapssenter er stedet der ressursene finner hverandre ved at de trener og øver sammen på daglig basis. Moderne infrastruktur står innflyttingsklar etter at Forsvaret har redusert sin tilstedeværelse og området på 6.000 mål er regulert for formålet.

Vi understreker derfor at Rygge beredskapssenter ikke er en konkurrent til Alna, men svarer til et annet og større behov. Rygge beredskapssenter kan tas i bruk umiddelbart av politiet og de andre nødetatene uten større forutgående investeringer.