Romantisk ordfører: Knut Gustav Woie i Eidskog kommune.
Romantisk ordfører: Knut Gustav Woie i Eidskog kommune.

Romantiske ordførere?

I et intervju med Porsgrunn Dagblad, betegner politidirektør Humlegård over 135 ordførere som litt for romantiske når fremtidig politiorganisering diskuteres.

Publisert Sist oppdatert

Jeg forstår at politidirektøren mener noen av oss landets ordførere er litt for romantiske!

Jeg vil da benytte anledningen til å ønske godt nytt år til alle de lensmenn og polititjenestemenn som vi romantiske ordførere prøver å framsnakke.

Jeg vil ønske et riktig godt nytt år til de i politiet som vi ordførere har tillit til, som er tilstede, som kjenner kommunen sin, som driver godt enkelt forebyggende arbeid, som løser sakene før det blir saker. Som skaper trygghet når situasjoner oppstår, som har beslutningserfaring og ikke vegring.

Jeg vil ønske godt nytt år til de i politiet som føler de er en naturlig del av et korps for å ivareta god beredskap i dagliglivet og være beredt til innsats når det smeller. Godt nytt år til de i politiet som har politiets formålsparagraf på veggen og vil fortsatt bidra til utvikling i tråd med den.

Så har jeg et ønske/råd til Humlegård og hans nye ledergruppe. Du må skille by og land, og lytte til den eldre grasrota i egen organisasjon. Gjør som Eggen gjorde i Rosenborg, spill hverandre gode og ikke organiser dere bort fra kjerneoppgavene.