Politiet i Agder, her representert ved politihuset i Kristiansand, manglet erfaring og evne til å takle nazidemonstrasjonen, mener forfatteren av innlegget.
Politiet i Agder, her representert ved politihuset i Kristiansand, manglet erfaring og evne til å takle nazidemonstrasjonen, mener forfatteren av innlegget.

Provinspoliti uten evne

Politiets opptreden under den ulovlige nazi-marsjen i Kristiansand 29. juli har skapt sterke reaksjoner.

Publisert Sist oppdatert

Politiets opptreden under den ulovlige nazi-marsjen i Kristiansand 29. juli har skapt sterke reaksjoner. For min egen del har jeg i mails rettet kritikken mot fungerende politimester Arne Sundvoll. Mailene er også sendt til Politidirektoratet, statsministerens kontor og justisministeren. Jeg har ikke mottatt noen respons på kritikken fra noen av mottakerne.

Så til saken.

Jeg tar blant annet utgangspunkt i oppslaget på nrk.no 1.8. der fungerende politimester i Kristiansand, Arne Sundvoll, snakker om befolkningens tillit til politiet etter nazistenes ulovlige demonstrasjonsmarsj i Kristiansand 29. juli. Jeg baserer meg på at Sundvoll har fått anledning til sitatsjekk av sine uttalelser. nrk.no har i alle til nå ikke brakt noen beriktigelser av entuelle misforståelser fra intervjuet med Sundvoll.

Så til noen punkt i intervjuet, og jeg skal vurdere dem i rekkefølgen de er kopiert fra nrk.no. Sitatene fra nrk.no nedenfor er merket med anførselstegn.

«Fungerende politimester i Agder, Arne Sundvoll tror at tilliten til politiet er svekket, etter at politiet lot nazister demonstrere i Kristiansand sentrum lørdag 29.juli».

Min kommentar: Hvorfor lar politiet da nazistene få gå fritt? Sundvolls uttalelse er meningsløs fordi han nettopp lot nazistene marsjere.

«– Følelsene mot det som demonstrantene står for og at det kan virke som at politiet går god for dette, tror jeg dessverre kan svekke tilliten til politiet.»

Min kommentar: Overrasker dette Sundvoll? Tenkte han ikke på og vurderte han ikke denne muligheten?

«– Vi hadde kontakt med Øst politidistrikt og fikk forespeilet en omtrentlig menge av folk som kom til å være til stede i demonstrasjonen. Jeg vurderte det slik at dette kunne Agder politidistrikt løse selv, så lenge vi lot demonstrasjonen gå.»

Min kommentar: Jeg har ikke bakgrunnsmateriale som gjør jeg at jeg kontrollere gyldigheten av dette. Men det er en god regel å opptre i forholdet 3:1 i slike situasjoner. Altså skulle Sundvoll i det minste ha bedt om 150 ekstra politifolk og i tillegg scramblet beredskapstroppen.

Intervjuet med Sundvoll viser at han fortsatt ikke forstår de viktige sammenhengene. Jeg har snakket med varaordføreren i Kristiansand og vet at han reagerer sterkt.

Jeg fikk hans klare ja da jeg i tillegg spurte ham om det er feil å styre politiets aktiviteter så hardt via budsjett som det faktisk gjøres. Han sa seg enig med meg da jeg påpekte at politiet til enhver tid må ha de midlene de trenger til sine oppdrag.

Jeg kopierer følgende fra nrk.no lørdag 5.8.17 om at det lokale politiet i Kristiansand tar selvkritikk etter nazimarsjen i byen:

– Vi hadde informasjon som tilsa at vi kunne se vekk fra voldelige motdemonstrasjoner. Vår kjennskap til organisasjonens materiale fra tidligere tilsa at det trolig ville være innenfor lovverket, fortsetter politimesteren. To motdemonstranter ble fjernet under marsjen av politiet for å unngå bråk.

Jeg har følgende spørsmål:

  1. Er det slik at lokalt, norsk politi ikke mottar etterretningsinformasjon?
  2. Hvis de mottar slik informasjon, bruker de den?
  3. Hvis de mottar slik informasjon, men ikke bruker den, hva skyldes det i så fall?
  4. Er det slik at lokalt, norsk politi ikke tar med i sine vurderinger at det kan bli motdemonstrasjoner?
  5. Hva slags kjennskap om Den nordiske motstandsbevegelsen bygger den lokale politimesteren på når han ifølge nrk.no sier «kjennskap til organisasjonens materiale fra tidligere tilsa at det trolig ville være innenfor lovverket»?
  6. Dersom politiet ikke hadde blitt så sterkt kritisert for sin opptreden, ville det lokale politiets opptreden IKKE blitt evaluert og ville det lokale politiet da heller IKKE tatt selvkritikk?
  7. «Sundvoll tar likevel kritikk i ettertid og ber om mer utbredte retningslinjer for denne typen demonstrasjoner. – Vi mener at Politidirektoratet bør ta et initiativ til å diskuter dette på et nasjonalt, strategisk nivå, sier han», ifølge nrk.no. Hva er hensikten med å etterlyse slike retningslinjer?

Ut fra det jeg har lest om nazimarsjen i Kristiansand, mener jeg politiet lokalt har vist at de verken har erfaring, er utstyrt til eller trent for å tackle liknende situasjoner. I stedet for å kommentere marsjen med svake og ulogiske argument burde for eksempel Sundvoll si at han kort og godt ikke gjorde jobben sin og feilvurderte politiets evne til å gripe inn raskt og korrekt. En slik innrømmelse er greit, det. Noe annet bidrar nettopp til å forsterke inntrykket av inkompetanse.