Presisering om ATB

I sin spalte «Arne meinar» i Politiforum skriver forbundsleder Arne Johannessen at forhandlingene om arbeidstidsbestemmelsene er i gang. Han skriver at forhandlingene om ATB-avtalen startet 16. april.

Publisert Sist oppdatert

Dette er ikke korrekt. Det har riktignok vært tre dialogmøter. Formålet med disse var å legge grunnlag for oppstart av forhandlingene.

Sett fra arbeidsgiver side er det ønskelig at forhandlingene starter etter sommeren. Vi har fått signaler fra arbeidstakersiden om at de er parat til å innlede forhandlingene når arbeidsgiver fremmer forslag om dette, noe vi er tilfreds med.