Politireformen: Jo mer reform, jo dårligere service!

De fleste har fått med seg at politietaten de siste årene har vært gjenstand for omfattende omorganiseringer. Regjeringen, med justisminister Storberget i spissen, har slått seg på brystet i tilfredshet over at alt er blitt så mye bedre.

Publisert Sist oppdatert

Men har vi egentlig fått et ”bedre” og mer synlig politi i Norge etter at omorganiseringene startet for alvor for rundt 10 år siden? Min klare oppfatning, etter å ha jobbet i politietaten i 39 år, er at svaret må bli et rungende nei! La meg begynne med moteordet ”omorganisere”. Alt og alle synes å være opptatt av å omorganisere, men resultatet av at banker, forsikring, sykehus, NAV, politidistrikter og andre har slått seg sammen og svulmet til byråkratiske kolosser, er at servicen og tilgjengeligheten for folk flest er blitt dramatisk svekket, og at avstanden til befolkningen har øket faretruende.

Et resultat av omveltningene og alle de nye arbeidsoppgavene politiet er blitt påtvunget, er at det sitter et betydelig antall ansatte i daglige møter, møter og atter møter. Gadd vite hvor mange årsverk som går med til alle møtene med flotte titler som strategimøter, koordineringsmøter, ledermøter etc. Før var skomakeren stolt av å bli ved sin lest, men slik er det ikke lenger.

En krystallklar forutsetning fra regjeringshold var at sammenslåinger av politidistrikter og politistasjoner skulle føre til mer synlig operativt politi ute i gatene. Resultatet i Telemark ble det stikk motsatte! Skien politistasjon hadde jevnlig tre-fire politipatruljer i aktiv, døgnkontinuerlig tjeneste, og nabobyen Porsgrunn hadde tilsvarende to patruljer. Og for ikke å glemme Kragerø og Rjukan politistasjoner, som begge var døgnbemannet med egen arrest, og med egen patrulje som kunne rykke ut til nærområdene på kort varsel.

Etter at politistasjonene i Skien og Porsgrunn ble slått sammen til betongkolossen Grenland politistasjon på Myren i Skien, ble antall operative patruljer omtrent halvert. Og på enkelte vaktsett har det hendt at én enkelt patrulje er satt til å betjene hele Grenland og Kragerø! Politiets spydspiss i felten – den operative tjenesten – er med andre ord blitt betydelig desimert. Mange av beboerne i grisgrendte strøk i Telemark kan i dag oppleve en responstid på opptil et par timer, og det er naturligvis fullstendig uholdbart. Og det å frakte fyll og kriminelle fra Rjukan til sentralarresten i Skien er en særdeles dårlig utnyttelse av allerede knappe politiressurser.

Dessuten; Grenland politistasjon er fra tidlig ettermiddag til neste morgen helt stengt og avlåst. Før kunne byens borgere, husville, løse fugler, turister, ”fyll” og narkomane i Skien, Porsgrunn, Kragerø og Rjukan komme til en åpen dør døgnet rundt, der de ble møtt av en sprell levende polititjenestemann. Husly kunne de også å få, dersom man trengte det.

Justisminister Storberget har tydeligvis ikke tatt inn over seg at politietaten er i ferd med å omorganisere og spare seg til fant. Dessuten går de fleste av landets 27 politidistrikter på sparebluss fordi de ikke har økonomi til å besette et stort antall ubesatte stillinger. Et godt råd: Ikke legg ned flere politistasjoner og lensmannskontorer før en synlig gevinst (= flere operative politifolk ute i gatene) av Grenland politistasjon kan dokumenteres på en troverdig måte!

Men ikke alt har vært negativt med politireformen. En felles operasjonssentral i Skien som har det overordnede ansvaret for å styre ressursbruken i hver krok og utkant av Telemark, har gitt en positiv gevinst. Likeså at alt omkring pass etc. er samlet på Myren i Skien. Samtidig vil jeg også få gi ros til dagens politimester Anne Rygh Pedersen! Hun er både sjarmerende, blid, bestemt og sosial, hun har klare meninger, og hun kom inn som et friskt pust og nærmest som en reddende engel for noen år siden. Til Anne kan man komme med forslag, ideer, kritikk og ros, og man blir lyttet til, selv om politimesteren langt fra alltid er enig.

Konklusjon: Nok er nok! Stopp politireformen før skaden gjøres verre, og før tilliten fra befolkningen som politiet er satt til å tjene fordunster som dugg for solen. Behold operasjonssentralen i Skien, men gjenopprett Kragerø og Rjukan som døgnåpne politistasjoner, med egen patrulje og egen arrest. Det vil garantert gi mer politi for pengene ute i gata, fremfor nedleggelse av lensmannskontor og monsterbygninger alla Grenland politistasjon i Skien. Og til alle politikere rundt om i fylket: Av med silkehansken og på med jernneven! Den eneste effektive medisinen for å hindre mer skade er åpenbart å lage felles front, og å sette hardt mot hardt mot alt som heter mer omorganisering av politietaten. Lykke til!