Politi.no eller nok politi?

Det er nesten ikke til å tro! Politimesteren i Telemark sitter på twitter og twitrer med ungdommen om alt mulig mellom himmel og jord.

Publisert Sist oppdatert

De ler og storkoser seg med de sosiale mediene. Ute på gaten går folk i fakkeltog fordi de ikke ser noe til politiet. De etterlyser ordensmakten som er totalt fraværende og umulig å få tak når alvorlige ting skjer.

Hva slags tankegang ligger til grunn for denne fantastiske misforståelse det er å tro at man kan drive sin polititjeneste på nettet?

Etter min mening er dette å kamuflere en total feilslått kriminalpolitikk. Det ser så fint ut når politimesteren blir ”vinner i Norge” i bruken av nettet. Alle andre som bor i fylket, denne gang Telemark, lurer på om det finnes politi i nærområdet i det hele tatt. Når politimesteren prioriterer å møte sitt publikum på nettet og ikke ansikt til ansikt i gaten, da er noe forferdelig galt og det er noen som bommer ganske kraftig.

Hva med befolkningen, gjerne de over 70 år, som aldri har eid en pc? Har ikke de krav på å få møte politiet når det trengs? Hva med alle de andre som ikke har nettilgang?

En annen ting: POD melder at det er en suksess å la folk melde straffbare forhold på nettet. Etter min mening er det ikke det. Det er isteden en tåkelegging av det faktiske forhold, nemlig at folk ikke får kontakt med politiet i stor nok grad, slik at nettet blir redningen.

Alle skjønner at disse ”mindre” sakene blir henlagt umiddelbart. At polititjenestemannen ikke lenger får nærkontakt med fornærmede under innlevering av anmeldelsen, bidrar etter min mening til enda mer forsikringssvindel. Det er tross alt vanskeligere å lyve når du ser en politimann i øynene.

En annen side av situasjonen med en alt for lav bemanning, er spørsmålet om vold i byene i helgene. Her forsøker man også å finne andre løsninger enn mer politi på gaten. Man diskuterer skjenketider, gjøre gater envegskjørte, lage gatetun, flere vektere, natteravner osv. Det eneste som ikke er tema, er at man må få flere politifolk ut i gatene når folket er på byen. PF har vist at mye politi i gatene reduserer volden drastisk. Er det nok politifolk ute, forsvinner volden.

Jeg oppfatter disse ”istedenfor mer politi-løsningene”, nå begynner å bli plagsomt mange. Et vedvarende forsøk på å ufarliggjøre den faktiske situasjonen, nemlig en fatal politimangel. Jeg er selvsagt ikke imot at sosiale medier skal inn i politiet. Det kommer og er helt sikkert et godt supplement til den andre polititjenesten. Det viktige er at det ikke kommer i stedet for.

Jeg har jobbet i etaten i over 30 år og husker godt den gangen vi var 75 mann på divisjonen på Grønland. Da var alle mann ute på gaten og politimesteren hadde heldigvis ikke sosiale medier å kose seg med. Om han så hadde hatt muligheten for å treffe sine borgere på nettet, så hadde han antagelig ikke benyttet seg av muligheten. Politimester var Willy Haugli, og jammen var han ute han også!