Politiets trygghet

Flere enn Fremskrittspartiet bør ta inn over seg at politiet permanent må få verktøyene for å beskytte både publikum og seg selv i en krisesituasjon.

Publisert Sist oppdatert

«Politibetjentene Bjørn og Are er overbeviste om at utfallet trolig hadde vært fatalt om de kun hadde hatt våpenet innelåst i bilen. De er takknemlige for at politidirektør Odd Reidar Humlegård ga råd om midlertidig bevæpning til justisminister Anders Anundsen, og for at justisministeren etterkom rådet».

Slik lyder en artikkel på Politiforum.no der politibetjentene er intervjuet. Politiet beskriver her en situasjon der den midlertididige bevæpningen trolig reddet livet til to politifolk. Men hva blir situasjonen når den midlertidige bevæpningen er over? Det er på tide at de andre partiene ser at Fremskrittspartiets krav om permanent bevæpning av politiet er en nødvendighet.

Kriminalitetsbildet i Norge har hardnet til de senere år. Politiet møter oftere tøffe kriminelle som skyr stadig færre midler. Politiets egen arbeidstakerorganisasjon, Politiets Fellesforbund, har lenge kjempet for retten til trygghet på egen arbeidsplass gjennom permanent bevæpning. Etter flere terroranslag på europeisk jord er dette et krav som er lett å forstå. PST har uttalt at uniformert politi er et terrormål. Dersom politiet angripes av skruppelløse terrorister hjelper det lite at våpenet er innelåst i bilen.

Undersøkelser viser at det er et flertall i folket for generell bevæpning av politiet. Dessverre står Fremskrittspartiet i denne saken alene på folket og politiets side. Politiets Fellesforbund har hatt en grundig prosess før de kom frem til at norsk politi bør bevæpnes permanent. Nå ligger ballen hos politikerne.

Flere enn Fremskrittspartiet bør ta inn over seg at politiet permanent må få verktøyene for å beskytte både publikum og seg selv i en krisesituasjon.