Politi og budsjett: Hvem lurer hvem?

Budsjetter er kompliserte greier, og politibudsjetter er ikke noe annerledes. Som plasstillitsvalgt er jeg med på å drøfte budsjettet som er tildelt Bergen Sør politistasjonsdistrikt for 2014. Det er en trist sorti.

Publisert Sist oppdatert

I 2013 ble vi fra sentralt hold tildelt fem nye politistillinger ved stasjonen. Disse ble ansatt fra 1. september i fjor, og midlene til dette var øremerket. Verken stasjonssjefen eller jeg hadde noe som helst påvirkning til hvordan disse midlene skulle brukes. Fem nye skulle ansettes, og flott var det.

Problemet er at vi i år har fått mindre penger å rutte med enn i 2013. Det vil si at de stillingene vi fikk ekstra i fjor, fikk vi bare lønn for ut det året. 2014-budsjettet rekker knapt å lønne de som opprinnelig jobbet ved stasjonen i starten av 2013. Konsekvensen blir at driftsenheten må la stillinger gå vakant, det vil si at man ansetter ikke nye i deres sted når ansatte slutter av forskjellige årsaker. Det har vi rett og slett ikke råd til.

På budsjettet for 2014 er Lufthavnseksjonen ved Bergen Sør politistasjonsdistrikt tilført seks nye sivile grensekontrollørstillinger. Vi som stasjon står samlet om å bejuble dette, men vi tenker med gru fram mot 2015. Hva om det samme skjer igjen? Vi får ikke lønnsmidler til dem lenger enn ut året og hva gjør vi da? Jo, vi må kanskje spare enda mer. Og hvordan sparer man penger så det monner? Jo, som nevnt over: stillinger må gå vakante.

Jeg får et lite flashback til diskusjonen mellom tidligere helseminister Støre, opposisjonen og media. Han hevdet at det var X antallnyesykehjemsplasser, ikkefleresykehjemsplasser som var lovet. Det kan virke som om justis- og beredskapsminister Anundsen går i samme felle. Vi ansetter nye folk i etaten, men ikke flere. Politidistriktene har rett og slett ikke råd til å både beholde de ansatte de har og samtidig ansette de nye. Siden de nye er øremerket og pålagt fra øverste hold, er eneste mulighet å gå med vakanser.

Justisministeren sto tidligere i vår fram på TV, og sa han var forundret over at politimestrene er misfornøyde med tidenes politibudsjett. Jeg er også forundret. For budsjettøkningen er stor, men hvor blir pengene av?

Fagbladet Politiforum hadde i siste utgave en billedlig framstilling av hvordan tidenes politibudsjett blir borte på veien ut til politidistriktene. Det er liten tvil om at Politidirektoratet (POD) stikker av med mye. De har de siste årene hatt en oppbemanning uten sidestykke, og heller ikke de jobber gratis årene etter de er ansatt. Faktisk har oppbemanningen blitt så stor at de har sett seg nødt til å bygge seg et helt nytt og fasjonabelt bygg på en av Oslos dyreste tomter.

I tillegg til dette har POD bestemt at dersom ikke politidistriktene ansetter nye politifolk i de øremerkede stillingene, så vil de holde pengene igjen. Hva blir da de disse pengene brukt til? Noen politidistrikter har knapt penger til ordinær drift og prisen man må betale er å miste tilførte midler. Ja, det er dyrt å være fattig. Forstå det den som kan.

Spørsmålet jeg stiller meg i overskriften er derfor betimelig. Er det politikerne som lurer POD og politilederne eller er det motsatt? Uansett, noen blir lurt og taperne er befolkningen. Det blir ikke mer politi ute i gaten! Kanskje det er på tide å senke ambisjonsnivået og innse at grunnstillinger i politiet er og blir en salderingspost på de offentlige budsjettene?

Som tillitsvalgt representerer jeg høyt motiverte ansatte. Vi bretter opp ermene og jobber ufortrødent videre. Men det er vanskelig å forklare medlemmene dynamikken i dette når toppledelsen vår ikke evner å se sammenhengen. De forteller at vi må jobbe smartere og bedre, så løser alt seg. Like vanskelig tror jeg det er det for stasjonsledelsen å forklare befolkningen i Fana og Ytrebygda hvorfor vi blir færre politifolk til tross for det som kalles tidenes politibudsjett.