PHS: Trangt og dårlig

Hvordan kan det ha seg at åtte av ti politistudenter som gikk ut av PHS i år, er misfornøyde med deler av undervisningen de fikk?

Publisert Sist oppdatert

Det er ikke noe nytt at nyutdannede er kritiske til skolen de har gått på, men forholdene i Oslo og Bodø er ikke utdanningen verdig. Denne kritikken er derfor ment som et konstruktivt innspill slik at kommende studentkull skal få en bedre studentopplevelse.

Politistudentene har følt frustrasjon over at det er trangt om plassen på skolen i Oslo. Forelesningssalene er så fulle at noen må stå, og lufta blir dårlig. Men dette er ikke den eneste grunnen til misnøye.

Pensum er lagt opp dobbelt. Det vil si at noe pensum studentene hadde i første klasse, kommer igjen i tredje klasse. I følge fagutvalgsrapporten 2012, mener mange studenter at fagene er for lite praktiske, deler av pensumet er for tungt og noe er lite relevant. Noen påpeker feil i pensum.

Rettsmedisin og obduksjon heller kanskje litt mer over til en spesialist sitt felt enn en generalist. Også arvelov, ekteskapslov og navnelov blir dukket grundig ned i på skolen. Når tiden ikke strekker til innenfor hovedområdet «politi og samfunn», er det forståelig at mange stiller seg uforstående til å bruke så mye tid på dette.

Det er alt for høy strykprosent på oppskyting med pistol og MP5. Skytingen foregår i leir siste året, under hovedområdet «operative oppgaver». Det er variert hvor mye studentene har skutt fra før. Det er ikke lagt til rette for at den enkelte student kan drive med egentrening med skytevåpen i regi av skolen. Dermed blir det lite skytetrening ved PHS.

I evalueringsrapporten står det at «Flere av studentene ser med bekymring på at de den første dagen i arbeidslivet kan stå i en skarp situasjon, når de har så lite trening i dette». Personlig ville jeg følt uro ved at min makker var usikker på sin bruk av våpen i tjenesten.

Skytesimulatoren på skolen er et flott redskap til å trene opp reaksjonsevnen i en stresset situasjon, men grunnet et stramt tidsskjema må dette vike for andre fag. Dermed får studentene bare prøvd seg en til to ganger på denne i løpet av årene på PHS.

Flere politistudenter følte det urettferdig da de under hovedområdet «etterforsking» ble utsatt for forskjellig vurderingsgrunnlag. Det forelå ingen konkret sensorveiledning i hovedområdet, så det var opp til den enkelte sensor hva de mente var relevant. Derfor føltes det for mange studenter at karakteren de fikk i emnet handlet om flaks ut ifra hvilken kommisjon de kom inn til på muntlig eksamen.

Studentene påpeker i rapporten at praktiske øvelser som blir lagt under undervisningen er lærerike og relevante opp mot en videre jobb i politiet. Det er mange som synes det er bra med mye fokus på kommunikasjon med psykisk syke, barn og personer med innvandrerbakgrunn.

Billig øl på blålys- arrangementer, temadager i kantina, gode lærere, og gode åpningstider på skolen må selvfølgelig også nevnes.

Det har kanskje blitt sånn, at politifagene er mer teoretiske i dag enn de var før. Strafferett og straffeprosess har blitt en viktig del av opplæringen på PHS. Innbyggerne vet generelt mer om Norges lover, og vi har eksempler på at kriminelle i dag kjenner sine rettigheter og ofte også kan loven. Derfor har det blitt vanskeligere å få til en inngang i enkelte saker. Også etiske dilemmaer er mer opplyst nå enn noen gang. Derfor er det viktig at politifolk har tilstrekkelig fakta i ryggen.

Eldre polititjeneste menn og kvinner har lurt på om politihøyskolen i dag utdanner akademikere fremfor politifolk. Studentene har fått høre at de prater fremfor å sette på håndjern, noe som ikke er praktisert i den «virkelige politihverdagen».

Jeg savner mer praktisk arbeid i undervisningen, og er overbevist om at vi også lærer mest av det.