PF og organisering av ledermedlemmer

Arne Hammer spør i leserinnlegg i marsutgaven av Politiforum «Hva skjedde med saken om ny lederforening under paraplyen til PF?».

Publisert Sist oppdatert

Videre sier han at forbundsstyret tok en klok beslutning på landsmøtet i Sarpsborg som fikk landsmøtet med på å opprette en ny arbeidsgruppe for å utrede videre etablering av egen lederforening i PF.

Som forbundsstyremedlem vil jeg fortsatt gjøre mitt for at det kommende landsmøte i Bodø kan enes om å etablere en egen organisering av våre ledermedlemmer. Jeg er overbevist om at det er en nødvendig og en riktig endring for PF.

Arbeidsgruppen blir ledet av varaforbundsstyremedlem/lokallagsleder PF Møre- og Romsdal PF Finn Tore Pettersen. Gruppen gjør et solid stykke arbeid. Jeg opplever det er inspirerende og tilfredsstillende å få informasjon i forbundsstyremøter om hvordan gruppen tenker, jobber, henter og samler bred informasjon – både fra tidligere rapporter, til den omtalte spørreundersøkelsen, besøk i danske lederfagforeninger og i diskusjoner med egne og andre organisasjoners ledermedlemmer.

Særlig liker jeg at arbeidsgruppen har henvendt seg direkte til våre ledermedlemmer i en spørreundersøkelse og spurt om behovet for en egen organisering. Ikke overraskende for meg – og det burde det heller ikke være for andre i PF - det er stadig tydelig at PF sine ledermedlemmer ønsker en annen organisering enn den vi har i dag.

Mitt håp og ønske er at arbeidsgruppen kommer til forbundsstyre med akkurat dette rådet. En organisering som bygger på det utvalgskonseptet vi allerede har, men hvor det dras opp en bedre struktur enn det PF kan tilby lederne i dag. I arbeidsgruppen jeg ledet for et år siden var aldri begrepet lederforening brukt i den forstand at det skulle bli en forening på siden av PF.

Det skal være en organisering inn under PF paraplyen. Det er et viktig poeng for lederne. Dette vil oppleves som en trygghet for nåværende ledermedlemmer, og stimulere til rekruttering av nye. Det vil være en etterlengtet mulighet til å aktivisere passive ledermedlemmer til å videreutvikle PF som fagforening til å stå enda bredere og sterkere i det moderne arbeidslivet.

Arne Hammer har flere gode poenger i sitt innlegg og jeg vil gi han og Norske Politiledere (NPL) honnør for utholdenhet, og at de fortsatt opprettholder helhetlige argumenterer for en bedre organisering av kategorien ledermedlemmer. Ikke for å lage en organisering utenfor PF, men for å styrke PF som en organisasjon også for lederne.

Et viktig punkt som støttes, er at målgruppen skal være ansatte med personal, budsjett- og resultatansvar. Og jeg ønsker meg, som tidligere nevnt, fortsatt en desentralisert organisering med egen leder i en annen organisering av ledermedlemmer. Videre ser jeg det vil være behov for å vedtektsfeste ledermedlemmenes egen organisering, og gi dem fast tilgang til å være med i lønnsforhandlinger, lokalt og sentralt. Deltagelse på årsmøter og landsmøter må være i henhold PFs egne vedtekter, dette gjelder også 40 prosent kjønnsbalanse.

Ledere skal lede, og ledelse handler om å skape resultater gjennom andre. Lederen er ansvarlig for at resultatene nås. Ledere skal være lojale til avgjørelser tatt av ledelsen i organisasjoner, samtidig være lojal med sine medarbeidere. Begge nivåer skal stimuleres. Det gjør at ledere blir en egen gruppe som medlemmer som har behov for ivaretagelse, påfyll og erfaringsdeling som må være tilpasset lederrollen og ledernivået.

Ledermedlemmer er en viktig ressurs for PF. Ledermedlemmene oppfatter selv at de har en sterk tilhørighet til PF og vil være med å bygge videre på PF sine verdier for fremtiden. PF må finne vilje til å tilrettelegge for at kategorien gis muligheter til å være aktive ressurser i PF – i dag og fremover. En egen organisering skal fortsatt jobbe under PF sin visjon ”den beste fagforeningen for alle ansatte i politi- og lensmannsetaten”.

Hvis PF ønsker å ha lederne med i sin organisasjon, må vi lytte til de særlige behov som denne gruppe har. Vi må ikke skusle bort muligheten!