PF må ikke fraråde varsling

Det mener tidligere sjef for Beredskapstroppen, Torleiv Vika.

Publisert Sist oppdatert

«Den største gleda ein kan ha det er å gjera andre gla». I minneboken min fra jeg var liten står disse orda på første side. Det var mor min som skrev dette.

Etter å ha vært til stede på Litteraturhuset i slutten av oktober og hørt på Kai Sibberen i Norsk Pen, og de som satt i panelet, er det vanskelig å forstå hvordan vi kan glede Kristina Sviglinskaja, mor til Monika og de nærmeste. Åpenhet og en dyp beklagelse vil nok hjelpe noe på sorgen, men det vil alltid være et sår der som aldri gror.

Uten varsleren i denne saken, Robin Schaefer, så ville denne saken trolig fått en helt annen ende. Her ser vi hvor viktig det er å slå ring rundt varsleren. En varsler som kan stå frem og si fra når noe urett og galt skjer i etaten.

Det er derfor med undring jeg ser på at ledelsen i Politiets Fellesforbund (PF) fraråder sine medlemmer å varsle i saker som de blir kjent med. Med frykt for at dette kan skade deres fremtid og arbeid videre i etaten. Ja, slik har det vært og slik kan det vel også bli, hvis de tillitsvalgte ikke gjør noe med det.

Jeg må få lov til å uttrykke skepsis til dette rådet. Politiansatte skal stå opp for andre som trenger hjelp, handlingsplikten pålegger oss det. Vi plikter å ta denne belastningen i kampen for det åpne demokratiet og samfunnet vi er glade i. I denne saken stod Schaefer opp for ei lita jente som ble drept. Jeg synes ikke PF skal advare mot slikt. Det hadde ikke vært til å leve med for Schaefer å vite, uten å si i fra. Slik vil det være. Sannheten må frem.

Åpenhet er viktig i vårt arbeid som politifolk. Ved åpenhet skaper du tillit til folk som bor i dette landet. Ledelsen ved politidistriktet frarådet varsleren Schaefer om å gå videre med saken. De ville legge et lokk på denne. De truet han også med at det kunne bli vanskelig for han i hans fremtid som politimann.

Tillit er du helt avhengig av i ditt arbeid. I dag snakkes det mye om generell bevæpning i politietaten. Det hjelper lite om du bevæpner deg både med pistol og maskinpistol, og ifører deg verneutstyr av beste slag, hvis du mister tilliten blant folk. Da har mye av tryggheten og nærheten i vårt demokrati falt bort.

Det vil alltid være mulig å gjøre feil i arbeid som politimann, også i etterforskning av drapssaker. Men når en feil oppstår må vi åpent gå ut og sterkt beklage denne. Ved å fraråde varsleren om å gå videre med saken, legge et lokk på denne og komme med negative antydninger om hans videre arbeid som politimann, så er det nærmest å regne for en kriminell handling. Det overordnede ansvaret i denne saken var det politimesteren i Hordaland politidistrikt som hadde, men siden denne saken også har vært behandlet i Politidirektoratet må også det overordnede ansvar legges til politidirektøren.

Politimester Geir Gudmundsen har fått en høy stilling som ass. dir. ved Interpols operasjonssentral i Lyon, Robin Schaefer måtte kjempe for sannheten og helsa.

Det er fortalt meg at redaktøren for Politiforum Ole Martin Mortvedt ikke kan ha frie samtaler med tilsatte i justissektoren da dette kan få negative konsekvenser for deres videre arbeid.

Justisminister Anders Anundsen, det er på tide å rydde opp i denne ukulturen.