Pensjonsalder - Finn Abrahamsen ødelegger

Jeg blir rett og slett forbannet når jeg hører tidligere politioverbetjent Finn Abrahamsen kritisere politiets pensjonsalder med rett til å gå av ved fylte 57 år.

Publisert Sist oppdatert

Til radiokanalen P4 uttalte han at han selv hadde gått av alt for tidlig. Hvorfor gikk han da av ved 57 år? Han hadde full anledning til å sitte til han var 60.

Dersom han fortsatt følte seg uunnværlig kunne han søke om å få sitte lengre, hvis hans overordnede ønsket det. Jeg vet om politioverbetjenter som har vært i sitt arbeide til de er 62 år.

Etter min vurdering har polititjenestemenn bare en virkelig god karamell å suge på i forhold til godtgjørelser, og det er at man kan gå av tidlig med en relativt god pensjon, og med frihet til etterpå å tjene stort sett hva man vil i tillegg til pensjonen.

Jeg har i min egen tid som polititjenestemann truffet kollegaer fra eksempelvis USA og Storbritannia, hvor de stort sett går av etter 30 års tjeneste, rundt 50 år gamle, og med mer i pensjon enn det vi har. Så vi er ikke alene her i landet med å ha en relativt lav pensjonsalder for politifolk.

Jeg er helt enig med PF i at lav pensjonsalder er noe å kjempe for, også i fremtiden. Jeg har selv benyttet meg av tilbudet, og stortrives. Jeg tror jeg jobber like mye som før, forskjellen er bare at nå er det jeg som bestemmer hvordan dagen min skal se ut, ikke andre. Dette gode ønsker jeg også for mine etterkommere som polititjenestemenn.

Finn Abrahamsen sine uttalelser er bare med å ødelegge for de som kommer etter ham. Han burde skamme seg.