Hvem skal lede politiets etterforskning - politiet eller påtalemyndigheten? Debatten om å endre det tosporede systemet har blusset opp igjen.
Hvem skal lede politiets etterforskning - politiet eller påtalemyndigheten? Debatten om å endre det tosporede systemet har blusset opp igjen.

«Påtalemyndighetens mangelfulle teoretiske kunnskap om etterforskingsfaget, er en hemsko for fagets utvikling»

– Det er behov for et nytt system der etterforskningsfaget ivaretas på tilstrekkelig måte.

Publisert Sist oppdatert

Etterforskingsfaget er et eget fag, som i all hovedsak ikke er en del av juridikum. I tillegg til kunnskap om juridiske rammer som absolutt er en del av juridikum, handler faget om teoretisk og praktisk kjennskap til metodikk, bevisinnhenting og bevisvurdering, psykologi, ledelse og prosjektorganisering. Det er nå over 20 år siden vi fikk en høyskoleutdanning i politiet. Siden den gang har man drevet kritisk forskning på eget arbeid for å videreutvikle faget og arbeidsmetodikken.

LES SAKEN: Bør politi og påtale skilles?

Påtalemyndighetens mangelfulle teoretiske kunnskap om etterforskingsfaget, er i dag en hemsko for fagets utvikling. Det er ikke lenger tilstrekkelig med mange års praktisk erfaring, for at man skal kunne forstå og videreutvikle faget tilstrekkelig.På den annen side har vi i dag god nytte av påtalemyndighetens juridiske kompetanse og erfaringer med saksfremlegging for retten.

Alt er ikke håpløst, men det er behov for et nytt system der etterforskningsfaget ivaretas på tilstrekkelig måte. Innenfor dagens system, er ikke det mulig. Før det vil være mulig, er det behov for en større gjensidig respekt for faglig kompetanse. På det mellommenneskelige nivå. er dette sjelden noe problem. Problemet viser seg først og fremst når faget skal håndteres på et overordnet nivå, slik som ved det fremlagte forslaget til ny straffeprosesslov. I dette forslaget er etterforskingsfaget, metodikken og den reelle organiseringen helt uteglemt.

Et argument mot å gjøre endringer i dagens system, er at man enkelte steder i landet mangler kontinuitet og erfaring blant etterforskere. Dette er trolig også et problem blant juristene. I den grad dette hovedsakelig er et etterforskerproblem, så er problemet der først og fremst fordi toppledere i politiet (i all hovedsak jurister) ikke har sett behov for å satse på slik kompetanse. Å ivareta slike behov er hele poenget med dagens omorganiseringsprosess. Jeg går derfor ut fra at disse utfordringene løses.