Ny bilavtale

Undertegnede er som mange av mine politikollegaer engasjert i hvilke biltyper som vi bruker og skal bruke videre i politiet. I disse dager går den nye anbudsfristen ut på kontrakt med PDMT for levering av politibiler i de neste årene.

Publisert Sist oppdatert

Etter siste kontraktinngåelse representerte jeg PF i den gruppen som godkjente prototypene av politibiler. Blant annet ved å godkjenne at de var i samsvar med de kravspesifikasjonene som kontrakten var inngått etter. Det kan nevnes at gruppen underkjente VW Passat som hundebil da den ikke oppfylte kravspesifikasjonen til hundeinnredning.

Tidligere i år ble det fra PDMT sendt ut anbudskonkurranse. Et stort kompendium som jeg har gjort et forsøk på å sette meg inn i. Det er flere krav/spesifikasjoner som er forandret siden sist. Og som jeg mener absolutt ikke er til etatens beste.

Noe som slår meg umiddelbart er i konkurransegrunnlagets administrative bestemmelser, tildelingskriterier:

Tidligere ble det lagt vekt på 60 prosent pris og 40 prosent kvalitet. Nå er dette omgjort til 60/70 prosent pris og 20/30 prosent kvalitet. Altså: kjøreegenskaper/teknisk er tillagt mindre vekt enn tidligere. Sett ut fra politiets bruk og behov for et godt produkt er dette beklagelig.

Det kan jo også nevnes at ved inngåelse om kontrakt ved kjøp av MC var vektleggingen motsatt, 40 prosent pris og 60 prosent kvalitet. Som man forstår er prisen betrakteligere viktigere enn kravet til en god og funksjonsbar politibil.

Jeg vil videre kommentere noen av de kravspesifikasjonene som er forandret for kategorien ”Uniformerte og sivile utrykningskjøretøy”.

  • Det stilles krav til at alle kjøretøyene skal ha 4x4 (firehjulstrekkere). Det gis ikke valgmuligheter. Tohjulstrekkere er ute. Hvorfor det? Det kan ikke være behov for at alle utrykningskjøretøy i Norge skal ha 4x4. Hvorfor gis ikke politidistriktene mulighet selv for å velge? I disse budsjettider bør vel politimestrene kunne gis muligheten til et bredere og ikke minst billigere valg enn et absolutt krav om 4x4.
  • Det kreves maks 11 sek (12) på akselerasjon fra 0 til 100 km/t. Tidligere var det minimum antall hk/kw per 100 kg bil som lå til grunn (eks.: 6,6 kw per 100 kg for patruljebil). Vi trenger ikke akselerasjon fra 0 til 100 km, men heller en akselerasjon fra 50 km og opp. Det er ønske om raske forbikjøringer som er avgjørende ved trygg utrykningskjøring og ikke akselerasjonen fra stillestående og opp.
  • Krav til at kjøretøy skal ha en lastekapasitet på 475 kg uten polisiært utstyr. Hvordan blir det da med hundebil? Beklageligvis har PDMT heller ikke denne gangen satt krav til hundebil. Det er kun satt krav til hundeinnredning. Som nevnt ble Passat underkjent som hundebil grunnet plassmangel. Da holdt man seg til et krav på størrelsen til hundeinnredning som var utarbeidet og godkjent av hundelederne i politi-Norge. Kravet ble fremmet og godkjent av PDMT. Nå er dette endret blant annet ved at lengden på hundeinnredningen er blitt mindre. Så vidt meg bekjent er ikke våre politihunder blitt mindre og VW Passat er ikke blitt større. Ja da er man inne på om kravet til innredning er tilpasset en bestemt biltype.

PDMT forbeholder seg retten til å avlyse konkurransen for patruljebiler dersom prisen overstiger 750.000 kroner. Ja vel, da er flere av tilbyderne ute. Igjen bør det være på sin plass å stille spørsmål om PDMT allerede har sett for seg sine leverandører på bilsiden. Ved å sette en slik klausul, er flere bilmerker allerede ute av konkurransen.

Prosessen rundt ny bilavtale?

Slik jeg skjønner det har PDMT hatt en såkalt bilgruppe som har utarbeidet både kravspesifikasjonene samt øvrige krav og klausuler. Spørsmålet er vel om denne gruppen har gjort en god nok jobb. Har brukerne vært godt nok representert og har fagforening vært til stede?

Det kan i alle tilfeller konstateres at deler av kravene fra PDMT absolutt ikke er i samsvar med ønskene fra oss brukerne. Tiden er kanskje inne til å se på PDMT sine prosesser rundt utstyrsleveranse.

Fristen for innlevering av tilbud er i skrivende stund ute. Det er med stor interesse man venter på hvilke bilmerker som er representert. Jeg har ingen tro på at det vil være særlig mange. Regnestykket er enkelt sett ut fra de som tidligere har gitt inn tilbud.

Ford og Toyota har ikke 4x4 som egner seg til bruk i politietaten - så de er ute. Mercedes er for dyr. Det samme kan nok sies om Volvo. Så da står vi igjen med VW. Gratulerer.