Nok en pågripelses- ekspert?

En pågripelse er akkurat så stygg og ufin som en arrestant selv vil at den skal være.

Publisert Sist oppdatert

Nok en gang går en av våre egne kolleger ut offentlig og henger ut sine egne på en måte som er så usmaklig at det nesten ikke er til å forstå. Utsagnet ”her gjøres alt feil” ble sagt av TV2, men er vel satt sammen av utsagn fra nok en ”ekspert”.

Videoen som ble vist på TV2 er en pågripelse fra Bodø hvor to tjenestemenn ikke får kontroll på en arrestant. Han gjør meget stor motstand og det oppnås ikke kontroll med polititeknikker. For å oppnå kontroll på situasjonen legger tjenestemannen til slutt arrestanten ned ved hjelp av et halsgrep. Der tjenestemenn eller arrestant kunne blitt skadet løses situasjonen på en sikker og rask måte.

I februar 2013 opplevde jeg selv å bli publisert på VG-tv og direkte uthengt av VG`s pågripelsesekspert fra PHS, lærer i arrestasjonsteknikk. Den gang ble det sagt av pågripelseseksperten at ”det er ikke politiets oppgave å straffe folk”. Politioverbetjent Aun Hunsager Andersen går i akkurat samme fellen som overnevnte pågripelsesekspert, og mister fullstendig troverdighet, i alle fall i mine øyne.

I reportasjen på TV2 demonstrerer Andersen hvordan man skal pågripe en person som gjør motstand, og forklarer at politiet har trent for lite på pågripelser av personer som motsetter seg arrest. Hvis markøren i dette innslaget gjorde motstand ved å si ”nei, jeg vil ikke” og dra i armen sin, så må jeg dessverre si til Andersen at det er IKKE en arrestant som motsetter seg pågripelse.

Det Andersen viser er en nedleggelse bakover, en teknikk som er svært effektiv og overraskende på personer som står i ro, eller gjør mindre motstand. Men se for deg en arrestant som gjør all mulig motstand, dvs han kjemper for eget liv, eller bare har bestemt seg for å gjøre all mulig motstand. Denne arrestanten vil veive med armer, sparke og vri seg unna på alle mulige måter.

I tillegg så vil hans adrenalinnivå blandet med rus begrense hans muligheter for å kjenne smerte. Da vil bend på ledd vil være utelukket, eller kanskje skadelig. En politimann vil også naturlig nok ha et vist nivå av adrenalin i kroppen når ting begynner å dra seg til. Dette er også påvirkende for hvordan pågripelsen blir utført.

Når det gjelder trening så er nok de fleste i politiet opptatt av at vi skal bli så gode som mulig, og det gjennom mer IP-trening. (Trening for innsatspersonell) IP-treningen er en balansegang mellom produksjon av tjenester, og hvor store ferdigheter en politimann skal ha. Jeg er ikke uenig i Andersen som på generelt grunnlag hevder at politiet trener for lite arrestasjonsteknikk etter endt politiutdanning.

Men treningen av arrestasjonsteknikk er kun en av mange ferdigheter politiet trener på. Hvor god skal vi egentlig bli på arrestasjonsteknikk kontra skyting eller annen polititaktikk? Politiet skal ut å jobbe, og kan derfor ikke trene hele tiden. Når det gjelder trening og bruk av arrestasjonsteknikk, så er mitt inntrykk at vi har stor fokus på arrestantens sikkerhet under pågripelser. Mageleie brukes ikke bevisst, og halsgrep for nedleggelse brukes når ikke andre metoder fungerer som vist på videoen.

Et viktig spørsmål å reise er om at Andersen mener at vi har de riktige teknikkene til bruk når arrestanten setter seg i motverge med alt han kan? Min påstand er nei og nei ganske enkelt fordi at min erfaring er at når en arrestanten virkelig motsetter seg arrestasjon, har man tre viktige faktorer som spiller inn; adrenalin, rus og viljen til å skade andre personer. Da opplever jeg at vi som politi må handle etter litt kampvilje der det i stor grad handler om at det blir enten han eller meg som går ned i bakken og taper.

Det som da skjer er jo at kroppen handler instinktiv på at jeg skal vinne over arrestanten, teknikker blir for finmotoriske, og vi bruker store og kjente bevegelser. Det å legge en person i bakken med et halsgrep er kanskje i noen tilfeller den eneste utveien for å oppnå kontroll på arrestanten. Er det da så farlig å legge ned en person med halsgrep? Det som man skal unngå er jo mageleie og det å ligge med press/holding på eller rundt halsen. Det er stor forskjell på hva som er farlig og i noen tilfeller nødvendig.

En pågripelse vil sjeldent se ut som Andersen viste hvis arrestanten motsetter seg arrest, en pågripelse vil sjeldent se bra ut uansett teknikk. En pågripelse er akkurat så stygg og ufin som en arrestant selv vil at den skal være. Andersen og andre eksperter burde komme med reelle fakta fra andre steder enn judomatten på PHS og egne kontoer før de henger ut dyktige kolleger.