Mangler ved PHS sine instruktører?

I Politiforum nummer en 2012 skriver Leiv Kjetil Grimsrud et innlegg med overskriften «Mangler ved PHS sin utdanning», der han er bekymret for PHS sin evne til å utdanne operative politipersoner i B1.

Publisert Sist oppdatert

Han har vært instruktør for ferske B2-studenter i Rogaland, og reagerer på at bare to av 48 studenter satte på håndjern umiddelbart, i en case han hadde ansvaret for. Det er flere ting i innlegget hans jeg reagerer på. For det første; har Grimsrud glemt at han selv er en vesentlig del av PHS sin utdanning som instruktør for ferske B2-studenter?

Er han klar over at studentene har hatt 16 viktige fag i B1, og at studentene fortsatt har to år igjen av utdanningen før de er ferdig politi? Er Grimsrud klar over at han skal bygge videre på det grunnlaget som er lagt i B1? Har han lest det operative pensumet som studentene kan komme opp i til eksamen i B1, og satt seg inn i undervisningsplanene i politifagene?

For hvis Grimsrud hadde tatt seg tid til dette ville han ha sett at Politiinstruksen § 3-2 jfr. Politilovens § 6 er sentral i undervisningen i B1. Studentene lærer at håndjernpåsett alltid skal begrunnes ut fra disse paragrafene. Håndjernpåsett skal aldri automatiseres, da vil man kunne komme i konflikt med regelverket. Studentene har gjennomgått flere caser i B1 der håndjernpåsett og også visitasjon/ransaking er tema.

For en erfaren politibetjent er det ofte ikke noe problem å skille mellom situasjonene der handjernpåsett er helt naturlig ut fra regelverket, og der det ikke er nødvendig. Men hvis Grimsrud forventer denne kompetansen hos ferske B2-studenter, så er jeg redd han undervurderer praksisens betydning.

Som faglærer i ordenstjeneste i B1 forventer jeg at instruktører som Grimsrud, bygger videre på evnen til selvstendig tenkning og refleksjon rundt regelverket, og ikke tvinger B2-studenter inn i automatiserte handlinger, uten at dette er godt begrunnet ut fra regelverk og i veiledningen av studentene. Egensikkerhet som begrep er ikke er et argument for håndjernspåsett av den enkle grunn at dette ordet ikke er nevnt i regelverket. Fare for vold, fluktfare og bevisforspillelsesfare, er derimot nevnt, og dette er det studentene må ta stilling til i hvert enkelt tilfelle. Gis det rom for denne refleksjonen i Grimsruds studentveiledning?

Jeg blir betenkt når jeg leser slike negative innlegg om PHS sin utdanning. Spesielt når de kommer fra instruktører som burde vite bedre, og som tydeligvis ikke har satt seg inn i hverken pensum eller undervisning på B1. Jeg blir også bekymret for om den kompetansen som bygges opp i B1 raskt blir revet bort i B2 på grunn av instruktører som har de automatiserte «fasitsvarene» klare, og er mer opptatt av egensikkerhet, enn av å lære studentene å forstå og praktisere det regelverket vi til enhver tid er forpliktet på.

Det har for eksempel vært en ukultur i politiet der egensikkerhet har vært begrunnelsen for å sette håndjern på alle som skal inn i en politibil. Det er da på sin plass å minne om at hvis ingen av kriteriene i Politiinstruksen § 3-2 er oppfylt, så har politiet ingen hjemmel eller rett til å sette på håndjern, uansett hvor «redd» politibetjenten er for sin egen sikkerhet.

Hvis man automatiserer håndjernpåsett uten at det er begrunnet i regelverket, utsetter man personer for unødvendig maktbruk, og bryter dermed med Politilovens § 6 som skal ligge til grunn for alt godt politiarbeid.