Mangler både her og der?

Publisert Sist oppdatert

Jeg leste med forundring tilsvaret til faglærer Randby Garthus i forrige nummer av Politiforum. Det forrige tilsvaret fra avdelingsleder Valaker syntes jeg var seriøst og velfundert, men Randby Garthus sitt innlegg bærer i en viss grad preg av å være useriøst.

Meningen min var å sette fokus på skolen sin prioritering på akademiske fag kontra politioperative fag, og jeg står for hvert eneste ord jeg skrev. Jeg ønsker en mer praktisk rettet utdanning, der studentene er bedre rustet til å møte den operative hverdagen, som er meget krevende og variert. Innlegget til studentrådsleder Bakke i forrige nummer frembringer også dette i sin klarhet.

Jeg har fått en rekke tilbakemeldinger på mitt innlegg og det eneste negative har vært fra en faglærer på PHS. Jeg har fått mange e-poster fra andre studenter og kollegaer som ubetinget er enige med meg, og at det var på tide noen sa i fra. Mange studenter lokalt og ledere på høyt nivå har også kontaktet meg og sagt det var på tide noen satte fokus på dette.

Faglærer Randby Garthus skriver at instruktørene bryter ned alt studentene har lært på B1, at vi tvinger studentene inn i automatiserte handlinger, at vi begrunner håndjernbruk med at vi er «redde», ja da vet ikke jeg hva jeg skal svare! Jeg kan trøste faglærer Randby Garthus med at jeg ikke er utdannet instruktør, siden hun i sitt innlegg kommer med sterk kritikk til et samlet instruktørkorps i politi-Norge, og nesten fremstiller dem som udugelige. Men jeg har 12 år med operativ tjeneste og føler jeg har noe å bidra med og at jeg har en del erfaring. Tilbakemeldingen fra studentene etter kurset var ubetinget meget positive. De higer etter å lære praktisk politiarbeid!

Studentrådsleder Bakke skriver blant annet at de blir eksperter på arverett, privatrett og bakenforliggende årsaker til kriminalitet, men at de savner en mer operativ rettet utdanning. Jeg må tydeligvis ha truffet noe som har vært i gjære på PHS!

Min mening har ikke vært å kritisere studentene og jeg forventer ikke at de i starten av praksisåret skal være ferdig utdannet. Jeg etterlyser bare at de behersker enkle ting slik som håndjernsbruk, straffeprosess, politilov og lignende. De skal tross alt ut i gata og praktisere dette. Faglærer Randby Garthus skriver at studentene i løpet av B1 har hatt en rekke caser der håndjernsbruk, ransakinger og visitering er tema. Hvorfor sier flere av studentene at dette ikke medfører riktighet?

Faglærer Randby henger seg opp i det jeg skrev med håndjernsbruk og at vi erfarne «automatiserer» dette. Hvordan vet du dette? Jeg bruker håndjern på en person som er utagerende og voldelig og det kommer jeg til å fortsette med. Jeg bruker ikke håndjern bare fordi jeg har lyst, er redd eller at jeg har automatisert bruken. Hva du lærer studentene er en annen ting! Jeg konstaterer at du nesten ikke kommenterer de andre manglene jeg skrev vedrørende fokuset på akademiske fag kontra politioperative! For ikke å snakke om mangelen PHS sin utdanning har vedrørende narkotikakunnskap. Et av samfunnets største problemer er så og si ikke et tema en gang under utdanningen!