Vidar Aasvangen ved Nes lensmannskontor er kritisk til hva som får og ikke får slippe til på Kilden, politiets intranett.
Vidar Aasvangen ved Nes lensmannskontor er kritisk til hva som får og ikke får slippe til på Kilden, politiets intranett.

Kilden – en ensidig propagandakanal for POD?

Jeg vil ikke bli oppfattet som en negativ surpomp fordi ikke jeg fikk publisert en reportasje på Kilden. Men at det ikke publiseres noe på Kilden med et annet syn enn ledelsens, er for meg uforståelig.

Publisert Sist oppdatert

Kilden er Politidirektoratets interne kommunikasjonskanal. Hvis man «tygger» litt på det navnet, så fremstår det som «sannheten». Det er her informasjon skal deles mellom alle ansatte i politiet. Det er PODs kommunikasjonsministerie som er ansvarlig redaktør på nettstedet.

Jeg har vært veldig aktiv i Politiets Fellesforbund Romerike, som tillitsvalgt ved Nes lensmannskontor, Øst politidistrikt. Gjennom mitt engasjement har jeg fått mye medieomtaler i forbindelse med nærpolitireformen. Det har bidratt til skikkelig engasjement.

Jeg ble intervjuet av Politiforum i tilknytning til dette engasjementet, og de laget en reportasje om «Nærpolitireformen». Jeg uttalte meg som tillitsvalgt, med tittelen, «Jeg er ikke negativ. Jeg vil bare vite at folk veit hva som skjer». Jeg fikk mange henvendelser etter dette oppslaget, men fikk ikke tillatelse til å få dette ut på Kilden da jeg spurte om de ville ta inn teksten der.

Etter mitt syn er det viktig å publisere engasjement, og hva som rører ser ute i politiet. Selv om det ikke støtter POD sitt syn, må det kunne være lov å være uenig. Nå ser det ut som om alt som kan være kritisk, blir «silt» bort. Kilden blir da kun en arena hvor det blir enveisstyrt informasjon som formidles. Jeg tenker på PODs troverdighet når det dannes et inntrykk av at det kun er stoff som «taler» for deres synspunkter og meninger som blir publisert der.

Jeg er gjort kjent med at Politiforum har fått oppgitt at Kilden i hovedsak skal bidra til:

  • En mer effektiv hverdag.
  • Å dele kunnskap og øke kompetanse.
  • Å forbedre internkommunikasjonen.

Disse tre kulepunktene angir vilkår for publisering på Kilden. Jeg leste for noen måneder siden et leserinnlegg som ble publisert på nettstedet, skrevet av Anne Grethe Gustavson. Hun var kritisk til både Politiets Fellesforbund og Politiforum, og for PODs arbeid med politireformen. Jeg undrer meg på hvilken av de tre kulepunktene faller dette PF-kritiske innlegget under? Jeg syns det var spesielt at dette ble tatt inn, mens andre med et «kritisk» blikk på reformen, blir nektet publisering.

Jeg fikk følgende svar på hvorfor artikkelen om meg i Politiforum ikke skulle bli lagt ut på Kilden. Det var den lokale intranettredaktør i Øst politidistrikt som svarte meg.

Grunnen var at å ta en sak skrevet av en journalist og publisert på et medium og republisere (uten avtale) i et annet medium, regnes som stofftyveri og således i strid med lovverket. Så det er ikke aktuelt. Jeg hadde selvsagt godkjenning fra journalisten og bladet Politiforum for å få det ut på Kilden. Det var aldri snakk om såkalt «stofftyveri».

Kilden-redaktøren svarte videre at artikkelen ble lest og han oppfattet at den, handlet om min reaksjon på justisministerens uttalelser. Dermed er det også en redaksjonell sak som Politiforum skal ha kred for å bringe frem i lyset og spredningen på artikkelen, som du skriver, tyder på et stort publikum. Men, det betyr ikke at vi skal publisere den på Kilden.

Fordi: Et annet spørsmål som stilles i vurderingen av saker som skal publiseres på Kilden – hvilken verdi har dette for leseren i politiet? At en kollega reagerer på politikernes uttalelser? At mange har delt eller likt artikkelen på Politiforum.no? Eller at du vil at folk, altså publikum, skal vite hva som skjer? Er da intranettet i politiet den rette kanalen?

Jeg vil ikke bli oppfattet som en negativ surpomp fordi ikke jeg fikk publisert en reportasje på Kilden. Men at det ikke publiseres noe på Kilden med et annet syn enn ledelsens, er for meg uforståelig. Man må kunne slippe til andre også for å skape en god debatt.

Men det er et valg Kilden-redaktøren tar. Om hva som skal «siles» ut til alle ansatte i politiet. Hva det har å gjøre for PODs troverdighet er jo en annen sak. Det som er sikkert, er at ved å ikke legge ut leserinnlegg, artikler og reportasjer om blant annet det som rører seg ute i politi-Norge på både godt og vondt, gjør at slikt ikke bare ryktes, men fortelles som historier ute i etaten. Så kan man jo gjette på om disse historiene blir positive eller ikke.

Til Kilden-redaktøren og politidirektøren. Se på responsen under innleggene på Kilden. Det er så å si null engasjement i kommentarfeltene. De fleste innlegg blir stående uten noen deltagelse. Det kan være vanskelig for mange å skrive under på publiserte innlegg som speiler kun en side. Mange vil ikke skrive under i kommentarfeltene fordi de kan oppfattes som negative eller kritiske. Man trenger ikke å være negativ for at man har et annet syn, men det kan være fruktbart innspill i diskusjoner. Jeg håper at for fremtiden at det kan åpnes for flere aktører inne på Kilden. Det er ikke bra hvis Kilden skal ha kun en ensidig vinkling, og «styres» slik det gjøres i noen land vi ikke liker å sammenligne oss med.