Jobb til nyutdannede

Publisert Sist oppdatert

Jobbsituasjonen for nyutdannede politifolk har i de siste årene vært preget av usikkerhet, og nedturene har vært mange! Politi-Norge koster å drive, og etterslepene økonomisk har vært store på mange fronter. Forhåpentligvis vil de politiske kreftene en dag innse at budsjettet må kunne stå i stil med de faktiske kostnadene og samfunnsutviklingen. De store PHS-kullene må også få seg jobb den dagen de uteksamineres!

Jeg synes det er flott at erfarne tjenestemenn som Tor Antonsen får i gang en debatt rundt jobbsituasjon her i Politiforum. Pensjonsdebatten velger jeg ikke å blande meg inn i, men jeg vil likevel kunne tillate meg å si at vi burde ha plass til begge gruppene, unge som eldre som ønsker å fortsette. Politi-Norge trenger alle, de unge med et sterkt pågangsmot og de eldre og erfarne tjenestemennene. Dessverre er det slik at “pengesekken”, og budsjettsituasjonen setter en stopper for dette.

Vi kan se på andre yrkesgrupper som vi kan sammenligne oss med; hva er forskjellene fra vår etat og deres? Vi kan si at vi har et yrke som er uvanlig med uvanlige utfordringer, og at vi er et yrke med høy tillit, men vi er også det sivile maktapparatet til staten. Vi skal med andre ord utgjøre en nøkkelposisjon i det daglige livet! Men hva har skjedd med oss? På mange områder har ikke ting gått i riktig retning. Vi henger etter på bemanningssiden og budsjettmessig. Som et utgangspunkt burde vi tillegges de rammer og ressurser for å utgjøre en jobb som vi er satt til. I den sammenhengen kan man spørre seg, hva skal politiet være i stand til å levere?

Men på politihøgskolen utdannes det stadig flere studenter. Førsteklasse utgjør nå hele 720 studenter! Det er flott at det skjer, men det vil også være viktig at det er jobb til alle disse da de er ferdig utdannet. I 2008 gikk jeg selv i GU1. Da var jeg sikker på at ting skulle bli mer forutsigbare enn de den gang var. Men utover i GU1 skjønte jeg gradvis at ting nødvendigvis ikke kom til å være så mye bedre i 2011. Knut Storberget har et godt poeng når han sier at som oftest vil de aller fleste få jobb innen et halvt år. Men hvis budsjettene er sprengt og ansettelsesstopp blir et virkemiddel politilederne må ta i bruk for å få skuta til å gå, vil de store studentmassene gå en usikker tid i møte dersom de ønsker seg jobb i egen etat.

Selv om ting kan sies å ha vært dårlig over lengre tid, må vi håpe på en bedre fremtid med muligheter! Dersom det er budsjettrammene som stopper oss, er dette selvfølgelig tragisk. Alle burde få jobb og ressurssituasjonen burde samsvart med de mange oppgavene vi tildeles. Ved å gi ekstrabevilgninger kunne mye ha vært løst, la oss for eksempel se på IKT-satsingen for det kommende året. Med en kostnadsramme på 250 millioner vil dette kunne være med å legge en stor demper på ansettelsen av nyutdannede til sommeren. Til forskjell fra 2010 som hadde en IKT-satsing på 180 millioner har rammene til dette formålet økt med hele 70 millioner. Man skal selvfølgelig heller ikke glemme at en IKT-satsing er nødvendig. Mye av datasystemene og dataparken for øvrig er gammel og dårlig. Det er ikke bare for vår egen del at vi er avhengige av et velfungerende datasystem, men samfunnet er også avhengige av at vi har et system som er tilfredsstillende.

Kriminalitetsbekjempelse og forebygging vil alltid være en nøkkel- og en suksessfaktor for et samfunn preget av orden, men det vil være vanskelig uten nye hoder i politietaten. For skal vi tro bemanningsrapporten mot 2020 som sier at det skal være 2 politimenn per 1000 innbyggere må vi snart starte ansettelsen av alle de nyutdannede, men også de som har gått ut fra PHS tidligere, men ikke fått seg jobb. Vi trenger de nyutdannede før andre oppdragsytere oppdager den verdifulle kompetansen disse innehar, etter å ha tatt en bachelor i politifag. Det er både riktig og viktig at nyutdannede i størst mulig grad blir i egen etat. Noen utskiftinger må vi selvfølgelig tåle, men den store massen burde kunne beholdes i egen etat. Vi må heller ikke glemme at det koster mange skattekroner å utdanne oss.

Den 19. januar er det arbeidslivsdag på PHS Oslo. Da skal distriktene og særorganene profilere seg. Men i år blir det ikke bare politistands, men vaktselskaper og forsvaret vil også være representert. Dette er et resultat av det usikre arbeidsmarkedet.

Jeg vil med dette få ønske alle et riktig godt nyttår, og et håp om at alle nyutdannede får seg jobb! PF-Studentene vil også fremover denne våren jobbe aktivt for jobb til alle!